Вход Търсене

Видове, породи и цветови вариации на Амадини

 
Снимка на птица Амадините са изключително красиви с оригинално пъстро оперение, те са най-привлекателните и най-търсените кафезни птички. Отглеждат се много лесно и безпроблемно създават поколение пред очите на своя собственик. Тук ще намерите списък с различни видове, породи и цветови вариации на амадини заедно с информация за тях.
Видове, породи и цветови вариации на Ангъчи

 
Снимка на птица Ангъчите (Tadorna), наричани още килифари или Пеганка са сравнително едри представители на семейство Патицови (Anatidae), разред Гъскоподобни (Anseriformes). Плуват добре, но се гмуркат само малките. Летят добре. Тук ще намерите списък с различни видове, породи и цветови вариации на ангъчи заедно с информация за тях.
Видове, породи и цветови вариации на Грабливи птици

 
Тук ще намерите списък с различни видове, породи и цветови вариации на грабливи птици заедно с информация за тях.
Видове, породи и цветови вариации на Диви гълъби

 
Снимка на птица Тук ще намерите списък с различни видове, породи и цветови вариации на гълъбови птици заедно с информация за тях.
Видове, породи и цветови вариации на Гъски

 
Снимка на птица Гъските (Anser) са род едри птици от семейство Патицови, разред Гъскоподобни. Тежат от 1,5 до 6 килограма. Те нямат изразен полов диморфизъм. Оперението е изцяло в сиви тонове. Те летят бързо, маховете с крилете са нарядко, но силни. Понякога се издигат на значителна височина. Гласът им е характерното гъше крякане. Тук ще намерите списък с различни видове, породи и цветови вариации на гъски заедно с информация за тях.
Видове и цветови вариации на Канари и други пойни птици

 
Снимка на птица Канарчетата са най-предпочитаните за домашни любимци сладкопойни птички. Съществуват много породи и разновидности на канарчетата, които се отличават от другите птички не само по особената си неповторима външност, оцветяване, вид на перушината, фигура и вида на песните им. Тук ще намерите списък с различни видове и цветови вариации на канари и други пойни птици заедно с информация за тях.
Видове, породи и цветови вариации на Кеклици

 
Снимка на птица Тук ще намерите списък с различни видове, породи и цветови вариации на кеклици заедно с информация за тях.
Видове, породи и цветови вариации на Кокошки

 
Снимка на птица Кокошки (Gallus) е род от четири съвременни вида фазанови птици срещани в Индостан (Азия), както и на няколко съседни големи острова. Това е най-многочисления род птици, населяващи Земята в момента, което се дължи до голяма степен на одомашняването на един от видовете (от дивата банкивска кокошка в домашна кокошка) и отглеждането на одомашнените породи в промишлени мащаби. Тук ще намерите списък с различни видове, породи и цветови вариации на кокошки заедно с информация за тях.
Видове, породи и цветови вариации на Лебеди

 
Снимка на птица Лебедите (Cygnus) са най-едрият род птици от семейство Патицови (Anatidae), разред Гъскоподобни (Anseriformes). Те тежат от 3 и 15 килограма. Нямат изразен полов диморфизъм. Оперението им е едноцветно или двуцветно, обикновено в черно и бяло. Младите птици са светлосиви с кафеникав оттенък. Шията им е дълга и тънка. Лебедите не се гмуркат, но са отлични плувци. Крилете им са дълги и тесни. Летят много добре, бързо и стремително. Тук ще намерите списък с различни видове, породи и цветови вариации на лебеди заедно с информация за тях.
Видове, породи и цветови вариации на Монали

 
Снимка на птица Тук ще намерите списък с различни видове, породи и цветови вариации на монали заедно с информация за тях.
Видове, породи и цветови вариации на Папагали

 
Снимка на птица Папагалоподобните (Psittaciformes) са разред включващ около 342 вида птици, най-често групирани в две семейства - какадута (Cacatuidae) и папагали (Psittacidae). Те са дребни и средни по размери птици; много от видовете имат ярко и многоцветно оперение. Всички представители на разреда притежават характерните извити надолу човки, чиято горна половина е подвижно свързана с черепа. Пръстите на краката са групирани два напред и два назад, подобно на кълвачите. Тук ще намерите списък с различни видове, породи и цветови вариации на папагали заедно с информация за тях.
Видове, породи и цветови вариации на Пауни

 
Снимка на птица Пауните (Pavo) са едри птици от семейство Фазанови. Тя е монотипен вид характеризиращ се с наличието на множество цветови вариации в резултат на одомашняване и селекция от човека. При паунът е ясно изразен половия диморфизъм. Също така паунът е полигамна птица. Мъжките живеят в групи с по 3 до 5 женски. Тук ще намерите списък с различни видове, породи и цветови вариации на пауни заедно с информация за тях.
Видове, породи и цветови вариации на Патици

 
Снимка на птица Патиците (Anas) са един от родовете на разред Гъскоподобни. Те са средни по размер птици, в частни случаи дребни, размерите се колебаят от половин килограм до няколко килограма. Оперението е твърдо, плътно с голямо количество пух, равномерно покриващо цялото тяло. Изборът им на местообитание е тясно свързан с водните басейни. Предимно живеят в близост до сладководни водоеми. Тук ще намерите списък с различни видове, породи и цветови вариации на патици заедно с информация за тях.
Видове, породи и цветови вариации на Пуйки

 
Снимка на птица Пуйката е домашна птица от семейство Фазанови. В България често е наричана мисирка, фитка, биба, пипа и др. Тя произхожда от американската пуйка. Одомошена е в Мексико в края на XV век. Пренесена е в Европа в началото на XVI век. Масово разпространение в България има по време на османското владичество. Тук ще намерите списък с различни видове, породи и цветови вариации на пуйки заедно с информация за тях.
Видове, породи и цветови вариации на Пъдпъдъци

 
Снимка на птица Пъдпъдък е дребна прелетна полска птица от семейство Фазанови. Пъдпъдъкът е единственият прелетен вид от срещащите се у нас Кокошоподобни птици. Тук ще намерите списък с различни видове, породи и цветови вариации на пъдпъдъци заедно с информация за тях.
Видове, породи и цветови вариации на Тетреви птици

 
Снимка на птица Тук ще намерите списък с различни видове, породи и цветови вариации на тетреви птици заедно с информация за тях.
Видове, породи и цветови вариации на Токачки

 
Снимка на птица Токачките (Numididae) са семейство птици от разред Кокошоподобни, подобни на сродните дивечови птици фазани, кокошки и пуйки. Те са моногамни — двойките се събират за цял живот. Токачките са големи птици, които достигат тегло до 1600 г. Обикновената токачка е опитомена и разпространена извън естествения си ареал. Тук ще намерите списък с различни видове, породи и цветови вариации на токачки заедно с информация за тях.
Видове, породи и цветови вариации на Трагопани

 
Снимка на птица Тук ще намерите списък с различни видове, породи и цветови вариации на трагопани заедно с информация за тях.
Видове, породи и цветови вариации на Улари

 
Снимка на птица Тук ще намерите списък с различни видове, породи и цветови вариации на улари заедно с информация за тях.
Видове, породи и цветови вариации на Фазани

 
Снимка на птица Фазаните (Phasianus) са род птици от семейство Фазанови. В дивечовъдството и лова в България под „фазан“ най-често се има предвид аклиматизирания специално за тези цели и срещащ се в диво състояние колхидски фазан. Тук ще намерите списък с различни видове, породи и цветови вариации на фазани заедно с информация за тях.
Видове, породи и цветови вариации на Яребици

 
Снимка на птица Тук ще намерите списък с различни видове, породи и цветови вариации на яребици заедно с информация за тях.
Други птици

 
Снимка на птица Тук можете да зададете въпрос свързан с глухари, бекаси, гривеци, гугутки, щрауси, яребици и всякакви други птици. Тук ще намерите списък с различни видове други птици заедно с информация за тях.