Вход Търсене

» Легхорн Ливорно

Легхорн Ливорно (Италианка)

Произход: Италия.

Предназнаяение: Масивна кокошка за яйца с годишна носливост 160 – 200 яйца с бяла черупка; минималното тегло на яйцата е 55 г.

Общ вид: Средно голяма кокошка с широко, издължено и дълбоко тяло (особедно при кокошките със средно висока и умерено широка стойка). С богато прилягашо оперение; тялото е изправено; жив темперамент. Отглеждат се най – различни разновидности, що се отнася до оцветяването.

Живо тегло: При петлите 2,6 – 2,8 кг. При кокошките 2 – 2,4 кг.

Пръстен: при петлите 18; при кокошките 16;

Белези на породата при петлите
Глава: Издължена, широка в черепа, сравнително голяма.
Човка: Средно дълга, дебела , леко извита, с жълт или рогов цвят.
Гребен: Прост, изправен, височината е 1,5 до 2 пъти по – голям от височината на главата; широк в основата, с 4 – 6 правилно изразени зъбци чак до половината от височината на гребена, със задна част , която следва линията на тила, без да го докосва.
Очи: Големи, искрящи, червени, с ясно оформена зеница.
Лице; червено, нежно, без мъх и оперение.
Околоушки: Средно големи, овални, гладки, прилепнали, бели до млечножълти на цвят.
Шия: Изправена с богато и плътно наметало.
Тяло: Широко в раменете, едро, силно, дълго, умерено повдигнато.
Гръб: Дълъг, леко наведен назад, преминава плавно към постепенно издигащата се опашка, с богато поясно наметало.
Опашка: Дълга, широка, под ъгъл от 30 – 40 градуса, с дълги, красиви големи и малки сърповидни пера, изцяло прибрана.
Гърди: Дълбоки, дълбоки.
Криле: По – дълги, плътно прибрани към тялото.
Подбедра: Дебели, силно изпъкващи, с добро оперение.
Крака: Средно високи, с фини кости, по – широко поставени, жълти.
Оперение: Плътно прилягащо, без пухени възглавнички, с широки и средно дълги пера.

Белези на породата при кокошките
Едро, плътно тяло, широко в гърдите; добре развит корем, средно висока, по – широка стойка , опашката е широка, разтворена и леко повдигната, гребен като при петела, отпред изправен, а в задната половина накривен ( без да закрива окото и да пречи ).
Невелателни белези: По – големи отклонения от типа в посочените белези, особено при люспите на краката на кокошката.

Окраска

Яребична
При петлите: Главата е тъмно златисточервена, шийното наметало също, но е с черен околоосен рисунък на перата; Рисунъкът не трябва да пресича тесния златистожълт кант; поясното наметало е тъмнозлатисто с черен околоосен рисунък; гърбът е червенозлатист; огледалните пера на крилете са черни с ъс зеленикав блясък; перата в свивката на крилете са черни оъвътреи кафяви от външната страна; при свиване образува кафяв триъгълник; гърдите, подбедрата и опашката са черни.
При кокошките: Главата и шийното наметало са тъмнозлатисти, черния околоосен рисунъкъ не трябва да пресича тесния златистожълт кант, гърбът, аменете и покритието на крилете са равномерно напръскани с черно, като изпъкват светлите оси на перата; гърдите са оранжево – розови, като назад към корема преминават към сив цвят; маховите и кормилни пера са черно-кафяви.
Нежелателни белези; При петела – прекалено кафяви или жълтеникави наметала, гърди с рисунъкпо перата бронзов или лилав блясък в опашката: При кокошката – прекалено светло шийно наметало, прекалено слабо пръскане, светъл или ръждив цвят, ръжда по покривните пера на крилете, светли кантове по гърба и по крилете, липса на околоосен рисунък.

Златиста
При петлите: Главата е златистожълта, шийното наметало е златистожълто с черен околоосен рисунък, който на трябва да стига чак до светложълтия кант, покривните пера по крилата и гърба са златисто червени, поясното наметало е в наситено златист цвят без околоосен рисунък, по наметалата и крилете има жълт отенък; огледалните пера са черни със зеленикъв блясък; маховите пера в свивката имат черни връхчета, отвън са кафяви – свитото крило образува кафяв триъгълник; гърдите са черни с лека кафява окраска във вид на кант или пръскане, подбедрата са черни, перата по тях могат да имат кантове; останалите пера са черни.
При кокошките:Главата и шията са златисти, черният околоосен рисунък не трябва да преминава през по – светлия кант на перата; покривните пера по крилата и гърба са с кафеникав цвят; всяко перо е напръскано с черно и има изразеноа жъто – бяла ос и еднакво дълъг златист кант – този кант минава и върху подбедрата; Оцветяването на гърба и крилете е богато и контрастно, гърдите са оранжево – розови , опашката е черна с кафяв рисунък, който отговаря на основния цвят.
Нежелателни белези: При петела – прекалено силно кафяви или сламеножълти наметала, тъмно покритие на крилете, , липса на рисунък по гърдите и подбедрата, петнисти гърди, лилав или бронзов отенък в черния цвят; При кокошките – светло шийно наметало, пресичане на светлите кантове по наметалата, окраска на ивици с по – светъл или по – тъмен основен цвят, липса на окантоване на някои места, на които трябва да има такова, липса на околоосен рисунък.

Сребриста
При петлите: Главата е бяла,Шийното наметало е сребристобяло с черен околоосен рисунък, който не трябва да достига до върха на перата; осите на перата са белезникави, гърбът и покривните пера на крилата са сребристи, огледалните пера са черни със зеленикъв блясък и образуват широка лента през крилете, перата в свивката са бели отвън, отвътре и по върховете са черни; поясното наметало е сребристобяло без черен околоосен рисунък, перата погърдите и подбедрата са черни с бял кант, останалите са черни с зеленикъв блясък.
При кокошките: Главата е сребристосива, шийното наметало е с черен околоосен рисунък, който не трябва да достига до връхчетата на на перата, те са с белезникави оси; от шийното наметало до опашката всяко перо трябва да има светлосив кант; гърбът и крилете са сребристосиви, гърдите са оранжево – розови, коремът и задните части са пепеляво сиви, а опашката е сиво – черна; на главните кормилни пера рисунъкът трябва да достига чак до основата на осите.
Нежелателни белези: При петела – преобладаващ черен околоосен рисунъкв шийното наметало, жълт гръб, гърди без рисунък. При кокошката – широк черен околоосен рисунък, ивици по перата, липса на кантове по перата, прекалено тъмен основен цвят.

Черна перлена
При петлите: Основният е черен със зеленикъв метален блясък, пухеният пояс е сиво – черен; рисунъкът на отделните пера образува бяло петно в края на перото ( във формата на буква V ); този рисунък трябва да бъде равномерно разположен и по гърдите, крилете, подбедрата; перата от шийното и поясното наметоло са бели по върховете; допускат се до три бели махови пера на едно от крилата; сърповидните и кормилните пера са черни с бели окончания, но този рисунък се среща рядко.
При кокошките – по цялото тяло петна във формата на V в края на перата; През първата година рисунъкът е по – нежен; във всяко от крилата може да има по три чисто бели пера.
Нежелателни белези: При петела – червени или жълти пера, чисто бели сърповидни или кормилни пера, повече от три бели махови пера. При кокошката – прекалено светла шия, светло оперение в задните части, лилав или бронзов блясък на перата.

Ивичести
Основният цвят е черен с бели напречни ивици, при петела 1:1, при кокошкитеосновният цвят е с ½ по – широк от светлата ивица, поради което петелът изглежда по – по светъл от кокошката; рисунъкът трябва да изглежда ясен и чист; подбедрата също трябва да са с рисунък, наметалата и сърповидните пера при петела трябва да иматсъщия отенък, както останалите пера; шийното наметало трябва да бъде с богат рисунък.
Нежелателни белези: При петела – жълт или сив цвят в рисунъка, кафяв цвят в основното оцветяване, бял цвят в сърповидните пера, ръждиво оцветяване в оперението по крилете и гърба, избелял цвят: При кокошката – тъмно напръскана шия, сив рисунък; и при двата пола по – широки от основният цвят ивици.

Жълта
Жълт цвят по цялото тяло, пухеният пояс и покривните пера имат жълти оси; позволени са по – тъмни петна в опашката; перата в свивката на крилете трябва да бъдат в наситен жълт цвят с тъмножълти оси; бронзовият отенък в опашката на петела е дефект.
Нежелателни белези: Неравномерен жълт цвят, сламеножълто или червено оцветяване, бял или черен цвят в свивката на крилете, бял пухен пояс, силно черна опашка.

Гълъбова
При петела – главата, шийното и поясното наметало, гърбът и раменете са тъмногълъбови до кадифеночерни; опашката, големите и малките сърповидни пера са наситено тъмногълъбови, гърдите са в гълъбов цвят, покривните пера по крилете са гълъбовосиви, подбедрата са пепеливосиви; окантоването по перата е нежелателно; кормилните пера са гълъбовосиви, пухеният пояс е сивогълъбов до светлогълъбов; в шийното наметало може да има бял цвят;
При кокошката - главата, шийното наметало са тъмногълъбови до кадифеночерни; покривните пера по крилете и подбедрата са гълъбовосиви, опашката е гълъбовосива до пепеливосива, без кантове, гърдите са гълъбовосиви, пухеният пояс е сивогълъбов до светлогълъбов.
Нежелателни белези: Наметала с ръждив, чисто бял или сиво гълъбов цвят.

Ивичестозлатисти
При петела – по цялото тяло има изразителни ивици, особено по опашката, на гърдите и по подбедрата; шийното наметало, гърбът и покривните пера по крилете, както и поясното наметало са черно – бели с жълто – бели ивици, по крилете преобладава тъмносивият цвят над жълтия и червения; маьовите пера в свивките са на ивици.
При кокошките – допуска се ръждив цвят по горната страна на крилете, гърдите са млечно оранжево – розови, опашката е тъмносива до кафява с черно пръскане, шията е златиста с леки ивици; желателно е кокошките да са по – тъмни; при еднодневните пилета може да се различи полът – петлетата са светли, кокошлетата – тъмни.
Нежелателни белези: При петлите - прекалено светли ивици, прекъсващи жълти ленти по гърдите; липса на златист цвят в шийното наметало, малко червенозлатист цвят по гърба и раменете, бял цвят по маховите пера: При кокошките – прекалено светъл или избелял цвят по гърдите и гърба, черен тил и малко златист цвят в шийното наметало.

Бяла колумбийска
Петелът и кокошката са оцветени еднакво, главата е бяла, шийното наметало е сребристобяло с черен околоосен рисунък, който на трябва да стига върхчетата на перата; перата на гърба и в шийното наметало са с черни точки, които не трябва да изпъкват на повърхността; опашката на петела е черна с зеленикъв блясък; малките сърповидни пера имат бял кант; по крилата перата са черни от вътрешната страна и бели от външната, така че сгънато, крилото изглежда бяло; останалото оперение е чисто сребристобяло, пухеният пояс е сивогълъбов.
Нежелателни белези: Ппи петлите – прозиращ околоосен рисунък в наметалата, двойно окантоване, кафеникав отенък, много бели измежду сърповидните пера: При кокошката – неясен рисунък и жълт отенък на оперението; изцяло черни пера по гърба.

Трицветна
При петлите – кестеняв цвят без пръскане по цялото тяло, всяко перо в края си има в края си черно петно с малка бяла "перла” шийното и поясното наметало са тъмнозлатисти или червени с черен околоосен рисунък и бели "перли” раменете и гърбът са червено – кафяви, перата по крилете са черни отвътре и златисто – кафяви отвън, така че сгънатото крило е оцветено в три цвята. Опашните пера трябва да бъдат черни с бели "перли” по края.
Нежелателни белези: Не се допускат три чисто бели махови пера в едно от крилете; изцяло бяла глава, силно пръскане, повече от три чисто бели махови пера в едно от крилете, бели пера в опашката, бял цвят в задните части на тялото и при двата пола, липса на кафяв цвят по гърдите на петела, черни гърди при кокошката.

Гълъбовозлатиста
При Петлите – златиста глава, шийното наметало е златисто до червенозлатисто с гълъбов околоосен рисунък, гърбът и раменете са кестенявокафяви, поясното наметало е наситено златистожълто; гърдите, коремът и подбедрата имат златисточервени пера с тесен гълъбов кант, маховите пера са гълъбови от вътре;ната страна и златисточервени от външната, покривните пера по крилете са с гълъбов кант, а опашката е лъскаво гълъбово-лилава. При кокошките – златиста глава, шийното наметало е златисто с гълъбов околоосен рисунък; гърдите, подбедрата, оперението по крилете и гърбът са с тесен гълъбов кант и златисточервена вътрешност; пухеният пояс и коремът са сивогълъбови; кормилните пера са гълъбови.
Нежелателни белези: Не добре изразени кантове по гърдите, бял пухен пояс.

Бялозлатисти
При петлите – златиста глава, шийното наметало е златисто с бял околоосен рисунък, гърбът и раменете са златисточервени, поясното наметало е злзтисто с бял околоосен рисунък; оперението по гърдите и подбедрата е с златисточервена вътрешност и искряща бяла периферия, коремът и пухеният пояс ас бели, покривните пера по крилете трябва да са с бял кант, опашката е бяла.
При кокошките – златна глава, шийното наметало е златисто с бял околоосен рисунък, гърдите, подбедрата и крилете са с пера в златисточервен цвят с бял кант и бял околоосен рисунък; коремът и пухеният пояс са бели, опашката и покривните пера по опашката са златисточервени с бял кант, кормилните пера са бели.
Нежелателни белези: Липса на окантоване, сивкаво или белезникаво шийно наметало, гълъбови или черни пера в опашката, общ сив отенък при кантовете.

Златистогърба
При петлите – главата и шийното наметало са сламено до месинговожълти с черен околоосен рисунък, който не трябва да стига до връхчетата на перата; гърбът е кестенявокафяв, огледалните пера на крилете са черни със зеленикъв блясък, сгънато, крилото образува жълтобял триъгълник с черна рамка (така огледалото прилича на това при гъските); поясното наметало е оранжево – жълто с почти незабележим околоосен черен рисунък; гърдите, коремът, опашката и подбедрата са наситеночерни със зеленикъв блясък.
При кокошките – главата е сива с жълтеникъв отенък, шийното наметало е сламено до бронзовожълто с черен околоосен рисунък, който не трябва да достига до връхчетата на перата, всяко перо има восъчножълта ос; гърбът и крилете са сиво – кафяви със сламено – жълт отенък, тъмно пръскане и восъчнана цвят ос; допуска се леко жълто окантване; гърдите са млечнорозови, коремът и задните части са пепеливосиви с жълт отенък, опашката е черна, перата на опашката трябва да са напръскани, а коремните пера да се със зеленикъв блясък.
Нежелателни белези: Наличие на рисунък в наметалата, светъл основен цвят, слабо изразен рисунък на гърдите и подбедрата, цветът на перата да не е със зеленикъв блясък. При кокошките – наличие на много ръждив цвят, твърде слабо посипан втори цвят.

Червено оцветени
При петлите – основният цвят на цялото тяло е наситеночервеният, пухеният пояс е червен, допуска се малко черен цвят по перата на опашката, но той не бива да има силен зеленикъв блясък.
При кокошките – по възможност цялото тяло да е с равномерно наситен лъскав червен цвят, допуска се малко черен цвят по перата на опашката и маховите пера,
Нежелателни белези: Твърде светъл основен цвят, тъмен пухен пояс.

Бялогълъбова
При петлите – основният цвят е гълъбовосивият, пухеният пояс е светлогълъбов, една трета от перата по гърдите и подбедрата са бели, а две трети са гълъбови; шийното и поясното наметала са маситено тъмногълъбови с бели връхчета на перата, сърповидните кормилни пера са гълъбови, по възможност с бели връхчета.
При кокошките – една трета от оперението е бяло, а две трети гълъбово, двата цвята са равномерно разпределени по цялото тяло, като само шийното наметало може да е по – тъмно; изисква се кормилните пера да са по – тъмни.
Нежелателни белези: Черен или сив основен цвят, слабо изразен рисунък, липса на бели връхчета на перата по наметалата, различен от стандарта цвят на пухения пояс.

Гълъбово–яребично оцветени
При петлите – гърдите, опашката подбедрата и опашката са гълъбови, шийното и поясното наметало са златисти, като перата им имат гълъбов околоосен рисунък, раменете и гърбът са червеникавозлатисти, маховите пера по краищатана крилете и в свивката са кафяви отвън и при свиване на крилото образуват кафяв триъгълник; рисунъкът по перата е яребичен, но черния цвят е заменен с гълъбовия; покритието на крилете е гълъбово с много фино златисто посипване, по възможност без ръждив оттенък; перата от шийното наметало имат гълъбов околоосен рисунък.
При кокошките – главата и шийното наметало са тъмнозлатисти, оперението на наметалото има гълъбов околоосен рисунък; гърбът, раменете и покривните пера по крилете са сиво – кафяви, равномерно напръскани с гълъбов цвят и контрастиращи светли оси, гърдите са розово – оранжево – червени, назад този цвят преминава в сиво; маховите и кормилните пера са гълъбово – кафяви.
Нежелателни белези: Гълъбовозлатист рисунък на перата по гърдите, коремът и подбедрата.

Гълъбови златистогърби
При петлите – основният цвят е светло сребристогълъбов, главата, шийното и поясното наметало са сламеножълти; перата по шийното наметало имат лек околоосен рисунък; гърбът е сламеножълт, маховите, кормилните и сърповидните пера са сребристогълъбови без белезникъв оттенък, желателно е перата по гърдите да е с леки кантове.
При кокошките – основният цвят на цялото тяло е светло сребристогълъбовият с фино гълъбово напръскване и сламеножълт рисунък, гърдите са светлорозово – оранжеви, желателно е покривните пера на крилете да са също с лек розово – оранжев оттенък.
Нежелателни белези: Силно изразени кантове по перата на гърдите, силно изразен околоосен рисунък на перата от наметалата, силен ръждив оттенък.

Легхорн с розовиден гребен

При оцветяване важи стандартът, отнасящ се за легхорна с прост гребен, разликата е само в конструкцията на гребена. Розовидният гребен е здраво сраснал, фино зърнест, отпред е съразмерен с ширината на главата, а назад се стеснява в трън, който е средно дълъг проследява линията на тила но не приляга към него.
Нежелателни белези:Грубо оформен гребен, подгънат надолу, или повдигнат трън.

Джуджест Легхорн

Произход: Германия
Предназначение: пъргава с добър нрав, сравнително дребна и лека кокошко с носливост 130 яйца с бяла черупка, с тегло 35 гр.
Живо тегло: За петлите0,9 за кокошките 0,8
Пръстен: При петлите 13; при кокошките 11.


Информацията е предоставена от Клуб Птицевъд - гр. Перник

-> Мнения и оценки (1)      ->Изпратете снимки на:          Сподели във Facebook