Вход Търсене

Търсене на обяви в борсата

Обяви по региони

Заглавие Цена Дата Категория Вид птициПодател
Клетка / клетки преноски 20 лв. 03.06.2020 Продавам Други птици   Атанас Дарачев
Пуешки яйца 02.06.2020 Продавам Пуйки   Атанас Атанасов
Яйца за мътене 02.06.2020 Продавам Кокошки   Атанас Атанасов
Продавам разплодни пуйки 02.06.2020 Продавам Пуйки   Атанас Атанасов
Пилета кръстоска Виандот 02.06.2020 Продавам Кокошки   Атанас Атанасов
Малки пуйчета 02.06.2020 Продавам Пуйки   Атанас Атанасов
Яйца и пилета Бляк Монтле Орпингтон 02.06.2020 Продавам Кокошки   Стоян Стоянов
Яйца и пилета от фриз.чайки 02.06.2020 Продавам Кокошки   Стоян Стоянов
Яйца и пилета Син Кант.Виандот 02.06.2020 Продавам Кокошки   Стоян Стоянов
Яйца и пилета Жълт Орпингтон 02.06.2020 Продавам Кокошки   Стоян Стоянов
Яйца и пилета Голям Виандот 02.06.2020 Продавам Кокошки   Стоян Стоянов
Яйца и пилета Мраморен Орпингтон 02.06.2020 Продавам Кокошки   Стоян Стоянов
Яйца и двойки Кеклици 02.06.2020 Продавам Кеклици   Стоян Стоянов
Яйца и двойки Зибрайт 02.06.2020 Продавам Кокошки   Стоян Стоянов
Яйца Черен Орпингтон 02.06.2020 Продавам Кокошки   Стоян Стоянов
Яйца и пилета Виандот Сплаш 02.06.2020 Продавам Кокошки   Стоян Стоянов
Петли Златен Виандот 02.06.2020 Продавам Кокошки   Стоян Стоянов
Яйца Порцеланов Орпингтон 02.06.2020 Продавам Кокошки   Стоян Стоянов
Яйца черв.кант. Виандот 02.06.2020 Продавам Кокошки   Стоян Стоянов
Яйца и пилета Виандот Бантан 02.06.2020 Продавам Кокошки   Стоян Стоянов
Яйца Златен Зибрайт 02.06.2020 Продавам Кокошки   Стоян Стоянов
Яйца синьо-кант. Виандот 02.06.2020 Продавам Кокошки   Стоян Стоянов
Продавам яребици 02.06.2020 Продавам Яребици   Стоян Стоянов
Яйца от Розкомб 02.06.2020 Продавам Кокошки   Стоян Стоянов
Продавам оплодени яйца от индонезийската порода кокошки Кемани (Чемани). 3 лв. 24.05.2020 Продавам Кокошки   Йордан Еремиев
Билефелдер 1 петел и 4 кокошки на 11 месеца 24.05.2020 Продавам Кокошки   Йордан Еремиев
Яйца от кокошки Родайланд 1 лв. 24.05.2020 Продавам Кокошки   Йордан Еремиев
Пъдпъдъци Тексаски бели, яйца разплодни и малки пъдпъдъци 24.05.2020 Продавам Други птици   Йордан Еремиев
Петел Араукана идеален за разплод 20 лв. 24.05.2020 Продавам Кокошки   Йордан Еремиев
Яйца от различни видове птици 10.05.2020 Продавам Други птици   Ляти Ананов
 

Стр. 1 от 3