Вход Търсене

» Френски хибриди

Френски хибриди токачки

БЕГХИН
Създаден е във Франция чрез кръстосване на две майчини и една бащина линия. Получените хибриди притежават голяма жизненоспособност, бърз растеж и добри телесни (месни) форми. Средната носливост при подово отглеждане е 170-200 яйца Оплодяемостта е висока – над 80 на сто, а люпимостта на заредените в инкубаторите яйца е над 80 на сто. Бройлерите на 13-седмична възраст достигат тегло около 1300 г., което задоволява напълно потребностите на кулинарното производство.
Целта е с този хобрид да се получат изходни форми с висока носливост и хибриди с добри месодайни качества.

ЕСОР-72
И този четирилинеен хибрид е създаден във Франция от породата синя токачка. Носачките пронасят на 31– седмична възраст. Предназначен е за производство на месо, поради което носачките снасят около 170 яйца на 68-70-седмична възраст, от които 160 яйца са годни за люпене. На 12-седмична възраст тежат около 1400 г. За получаване на 1 кг прираст се изразходва от 3 до 3,9 кг комбиниран фураж.

Други хибриди, създадени във Франция са ГАЛОР и ИЗАБЕЛА.

-> Мнения и оценки (0)      ->Изпратете снимки на:          Сподели във Facebook