Вход Търсене

» Сивоглав

Сивоглав ангъч (Tadorna cana)

Разпространени са най-вече в Южна Африка, като обитават главно Уестърн Кейп, Северен Кейп, Северозападната провинция, Гаутенг, Намибия, Югоизточен регион на Ботсвана и Южна Квазулу-Натал. Предпочита водоеми с плитки води и открити кални брегове, с ниска тревиста или недорасла растителност около периметъра. Разпространението е частично повлияно от високо специализираните предпочитания за гнездене в освободени дупки на мравояди и други бозайници, които правят големи дупки.
Начин на живот и хранене

Физически характеристики
• Дължината на тялото му е 57–64 см.
• Размаха на крилете 115 см.
• Тежи между 1,8 и 2,2 кг.
• Преобладаващо светло кестеняв цвят със сива глава на мъжкия и сива глава с променливи количества бяло в женската.
Плува добре, но се гмуркат само малките. Лети добре и полетът е безшумен.

Сивоглавият ангъч се храни предимно с храна от животински произход: ракообразни, насекоми, мекотели и различни други видове дребни безгръбначни. Често преминава на растителна храна.
Предпочита водоеми с плитки води и открити кални брегове, с ниска тревиста или недорасла растителност около периметъра.

Размножаване
Моногамна птица, двойките се задържат в продължение на няколко години заедно. Предпочита да гнезди в дупки в земята, като за целта използва изоставените дупки. Гнездото прави на сравнително голяма дълбочина в дупката, до около 3–4 м. При липса на дупка може да го построи и в скална цепнатина, разрушена постройка или просто на земята сред по-гъста растителност. Гнездото може да се намира дори на километър от най-близкия воден басейн. Заради недостига на дупки и скривалища, понякога няколко женски снасят в едно гнездо. Гнездото е обилно постлано с пух. Снася между 6 и 15 яйца, но най-често 8–9, с кремав цвят. Мъти единствено женската в продължение на 30 дни.

Отглеждане в плен
Сивоглавият Ангъч е подходящ за отглеждане и лесно се развъжда. Издръжливи са на студ, стига да им се подсигури постоянно течаща вода или изолиран заслон. Обичат просторни волиери с достъп до пасище и достатъчно водно пространство. Не са придерчиви към храната , зърно , смески , гранули , зеленина , червеи , охлюви и насекоми влизат в менюто им. Размножават се на чифтове, като задължително трябва да бъдат в самостоятелна волиера през този период. Полова зрялост достигат на две годишна възраст. Гнездят на земята в хралупа с тунел на входа. Женската снася през април , между 7 и 10 яйца и ги мъти 30 дни. Мъжкия пази гнездото и помага при отглеждането на малките. Патетата започват да летят на около 60 дневна възраст.

-> Мнения и оценки (0)      ->Фото галерия          Сподели във Facebook