Вход Търсене

» Мускусна

Мускусна патица (Cairina moschata)

Произход
Едра патица, произхожда от Централна и Южна Америка. Издръжлива на различни климатични условия. Нарича се още няма патица, турска патица. Характеризира се с висока приспособимост с условията в страната, бърз растеж в млада възраст, добро оползотворяване на фуража, добра носливост и месото е с добри вкусови качества. Мускусната патица е била вече одомашнена от местното население при откриването на Америка, в Европа е пренесена през XVI век. Половият диморфизъм е силно изразен.

Главата е гола покрита с червена кожа, която в началото на човката под ноздрите образува израстък които при домашната патица е по-галям отколкото при дивата, особено при мъжкия. Тялото е дълго, широко, едро и добре замускулено. Краката са широко поставени и със сивкав цвят. Човката е голяма, здрава с тъмен цвят. Крилата са сравнително големи, лети сравнително добре. Оперението е плътно с бели крила, черно-бели гърди и черен гръб и корем, срещат се бели и тъмни екземпляри. Кожата е бяла на цвят. Дивата мускусна патица е с преобладаващо черно оперение често с бели капаци на крилата.

Живата маса на патиците е 2-3,5кг., а на патоците доститга до 5кг. при кръстоска с други видове патици се получава потомство с висока маса (до 6кг.). Дивата мускусна патица тежи: женската- 1-1,3 кг, а мъжките- 2,0-3,2 кг. Носливоста достига до 100-150 яйца със светло зелена черупка. За разлика от обикновените патици, яйцата на юрдечката се люпят не на 28 дни, а на 32. Оплодимоста и люпимоста са високи. Дивата мускусна патица снася 8-16 бели яйца, които мъти 35 дни. Създадени са за нуждите на бройлерното производство стерилни хибриди между пекинската патица и мускусната патица, наречени мюлари.

Мускусната патица е единственият представител със стопанско значение от рода Кайрина, наричани още "седящи върху дърветата патици", които се различават значително от домашните. Според районите на разпространение тя е получила най-различни наименования - мускусна, няма, турска, морска, червеноглава, брадавичеста, барбари и др.

В Европа е предоставена от много типове, които се различават по цвета на оперението - бели, сини, шоколадови, черни с различни нюанси и др. Във Франция по пътя на селекцията са създадени чисти линии от 18 разновидности по цвят, при чието кръстосване са получени сребристи, ивичести, бели и черни хибриди.

Половият диморфизъм е силно изразен. На 8-седмична възраст патоците достигат 2,5 кг, а патиците - 1,7 кг, а възрастните - съответно 3,5-5 и 3-3,5 кг. Половата зрялост при мъжките настъпва след 7,5-месечна възраст. Патиците пронасят между между 6- и 7,5-месечна възраст в зависимост от условията на отглеждане. Носливостта е ниска - 60-80 яйца с тегло 70-80 г. Селекционираните носачки снасят до 120 яйца. Оплодяемостта на яйцата е много висока - 85-90 на сто, люпимостта при естествени условия е 80-90, а при люпене в инкубатор - 65 на сто. Мускусните патици, отглеждани при естествени условия (свободно), снасят около 3 серии по 15-16 яйца. След снасянето на първата серия започват да мътят в продължение на 33-35 дни. Когато патетата се излюпят, започва втората серия на снасяне на яйца.

Месото на мускусните патици има вкус на дивечово месо и се търси в много страни. Най-големият консумативен център е Франция. Преди 20-22 години мускусните патици са съставлявали едва 20 на сто спрямо общия брой на патиците в тази страна. Сега този показател е над 85 на сто (над 15 милиона мускусни патици). Интересът към тези патици нараства и в други страни. Мъжките участват като бащина линия при създаването на хибриди за производство на втлъстен черен дроб - мюлари.

Мускусните патици са устойчиви на болести и се приспособяват към най-различни условия на отглеждане. По характер са диви, агресивни и ревниви. Имат склонност към канибализъм. Характерно за мъжките е слабото им полово влечение. Често се срещат стерилни птици. Съешават се добре с домашните патици, ако в стадото няма мускусни, но при наличието на само една мускусна патица, патоците не обръщат внимание на домашните. В специализираните ферми с успех се прилага изкуственото осеменяване.

-> Мнения и оценки (0)      ->Фото галерия          Сподели във Facebook