Вход Търсене

» Легхорн бял

Бял легхорн (White leghorn)

Тя е най-широко разпространената порода за производство на яйца с бял цвят на черупката. Създадена е в САЩ на основата на внесени от Италия през 1835г. бели дребни местни кокошки с висока носливост. В резултат на задълбочена и ефективна селекционна работа е била създадена порода с много висока носливост.

Птиците от тази порода са широко разпространени в света. Във всички международни и междулинейни стокови хибриди с много висока носливост участвуват и линии от тази порода.

Птиците имат плътно и чисто бяло оперение. Гребенът е прост(листовиден) и средно голям. При петлите е изправен, а при кокошките в повечето случаи е увиснал. Менгушите са сравнително големи. Гърдите и коремът са добре развити, шията е средно дълга, а опашката - сравнително голяма. Краката са средно дълги и с жълт цвят на кожата.

Носливостта е висока. Средната носливост е около 220—280 яйца, но при някои високопродуктивни линии и хибриди достигат 270-320 яйца. Има носачки, които са достигнали максимална(100%)интензивност на носливост-за 365 дни са получени 365 яйца. Средната маса на яйцата е сравнително висока - 51-66г, а при стоковите хибриди - над 60г. Като се има предвид, че живата маса на носачките е около 1,8кг,а на петлите 2,0-2,5 кг.

Скорозрелостта е много добра. Ярките пронасят на 160-175-дневна възраст. Инстинктите за разклопване и за мътене са много слабо проявени.

Оползотворяване на фуража при пълноценно хранене е много добро. При отделните високопродуктивни линии и хибриди разходът на фураж за едно яйце е около 165 г.

Произход: Италия,култивирана в САЩ.

Предназначение: лека кокошка за яйца,скорозряла,с добро оперение,не се разклопва.през първата година снася 200- 220 яйца и повече с бяла черупка и с минимално тегло на яйцата 55-60 г.

Общ вид: добре приспосабяваща се,темпераментна и лека кокошка със средно дълги крака,добро оперение,с плавна горна и долна линия на тякото;тялото завършва с голяма и богата опашка.

Живо тегло: но петлите 2,5-3,5кг, на кокошките около 2,0кг.

Пръстен: за петлите 18 ; за кокошките 16;

Белези на породата при петлите
Глава: малка,пропорционална на тялото.
Човка: широка,къса слабо извита,с жълт цвят.
Гребен: прост,изправен,средно голям с 4-6 правилно изрязани зъбци.
Очи: живи,изразителни червени.
Лице: червено,без бръчки,без бръчки и бели петна.
Околоушки: средно големи,овални,гладки,сметаново бели.
Менгуши: средно големи с фина структура,без гънки.
Шия: средно дълга,слабо извита с богато оперение.
Труп: овален,хоризонтален,широк в раменете.
Гръб: дълъг,леко извит,плавно преминава към опашката,най-ниската точка минава над краката.
Опашка: завършва цялосния вид,богато оперена,спрямо тялото е на ъгъл от 35 градуса,плавно минава към гребена,широките и дълги големи сърповидни пера допълват средните и мамки сърповидни пера.
Гърди: дълбоки,широки,добре развити.
Корем: широк,развит,добре оперен.
Криле: големи,дълги, с големи махови пера прилягащи към тялото.
Подбедра: средно дълги,силни и едри, с прилягащо оперение.
Крака: средно дълги с фини кости без оперение, с жълт цвят пръстите са разтворени равни и гладки.

Белези на породата при кокошката
Подобни като тези при петела с изключение на вторичните полови белези.До първия-втория зъбец гребенът е изправен,а след това се изкривява на една страна,но без да пречи.Тялото и гърдите са широки,гърбът образува плавна линия към ветрилообразната широка опашка,коремът е развит повече, отколкото при петела.

Окраска: бяла – чисто бели пера по цялото тяло,при много богато оперение може да се появи жълтеникав отенък.
Нежелателни белези: не пропорционално голям гребен,тясна опашка,прекалено висока и тясна стойка,къс гръб,бяла човка и яркожълто оперение.

ДЖУДЖЕСТ БЯЛ ЛЕГХОРН

Произход: САЩ.
Предназначение: лека нослива кокошка,със средно висока и тясна стойка,снася 140 яйца с бяла черупка;минимално тегло на яйцата е 35 грама.

Живо тегло:на петлите 0,8кг,на кокошките 0,7кг.

Пръстен: за петлите 13 ;за кокошките 11;

-> Мнения и оценки (0)      ->Фото галерия          Сподели във Facebook