Вход Търсене

» Качулат

Качулат ангъч (Tadorna cristata)

Той е най-рядката птица в Азия, а може би и една от найредките в света. В Червената книга на Фишър, Саймън и Винсент за нея е казано, че качулатият ангъч е една от найтайнствените птици в света.

Крилатият ангъч е красива патица с контрастно оперение и характерна черна качулка на главата.

Птицата е описана за пръв път през 1750г. от японските орнитолози, като е наречена чозен оши, или корейска мандаринова патица.

В книгата, в която била описана, се съобщава, че през периода 17161736г. тя била внасяна в Япония от Корея.

През 1803г. отново се споменавало за качулатия ангъч в японската биологична енциклопедия. От тази птица са запазени в различни музеи няколко кожи. Тя е била изобразявана на старинни китайски картини и гоблени.

През първата половина на 20 в. птицата била смятана за напълно изчезнала, но през 60-те години били забелязани отделни екземпляри и двойки от нея.

Разбира се, няма съмнение, че качулатият ангъч е обречен на изчезване, но трябва да се каже, че човекът няма дял в това. Хората в днешни дни полагат грижи и се опитват да помагат на животните, застрашени от изчезване.

В резултат на тези усилия някои видове, смятани за безследно изчезнали или обречени на изчезване, сега са възкръснали или са в процес на въстановяване. За тях се полагат грижи в резервати и природни паркове, за да се поддържа съществуването им в тяхната естествена среда. Съхраняването им е регламентирано с многобройни закони.

И все пак развитието на човешката цивилизация, доминирано от техническия прогрес, разрастването и модернизирането на градомете и пътищата унищожава природата.

-> Мнения и оценки (0)      ->Фото галерия          Сподели във Facebook