Вход Търсене

» Обикновена чинка

Обикновена чинка (Fringilla coelebs)

Тя е дребна и красива пойна птица срещаща се и в България. Има изразен полов диморфизъм. Понякога се отглежда като декоративна птица.

Обикновената чинка е голяма колкото врабче. През размножителния период главата на мъжкия е трицветна — челото е черно, темето и тилът са сивопепеляви, бузите — меднокафяви. Гърбът и долната страна на тялото са кафяви, кръстът е зеленикав. През останалите сезони горната страна на главата е кафеникава. През крилата има две бели ивици. Женската е с по-светли тонове в оперението. Младите индивиди приличат на женската, но оперението им е пухкаво.

Разпространена е в Европа, Северозападна Африка, Пр. Азия и Западен Сибир. В северните области е частично прелетна, а в южните — постоянна птица. В България е разпространена широко. Среща се от морското равнище до горната граница на гората. Обитава гори, паркове, градини, дворове в населени места.

Храни се с насекоми, дребни семена и листни пъпки.

Гнездовият период започва през март. Прави гнездото си високо по дърветата, непосредствено до ствола; изградено е от клонки, коренчета и мъх, отвън е замаскирано с лишеи, а отвътре е меко застлано. Женската снася 4 - 7 синкави или сиви яйца, изпъстрени с ръждивокафяви петна и шарки, които мъти 12 - 13 дена. Малките напускат гнездото след две седмици.

-> Мнения и оценки (0)      ->Фото галерия          Сподели във Facebook