Вход Търсене

» Бърне лятно

Лятно бърне (Anas querquedula)

Наричано е още Чакръкчийка, и е сравнително дребен представител на семейство Патицови (Anatidae), разред Гъскоподобни (Anseriformes).

Разпространение
Лятното бърне е повсеместно разпространено и гнезди в Европа и Азия, като отделни двойки мътят и у нас. Зимува в Средиземноморските страни, Африка и Южна Азия. У нас се среща главно по време на миграции. Обитава гъсто обрасли с водна растителност и тръстика водоеми и избягва гористите местности.

Описание
При този вид има добре изразен полов, сезонен и възрастов диморфизъм.
Тежи между 350 и 500 гр. Дължина на тялото 37–40 см, размах на крилете около 63 см. Изразен полов диморфизъм. Лети бързо, каца във водата леко и почти безшумно, излита рязко и вертикално. Мъжката издава характерен звук, като от чупещо се дърво : кърр - кърр.

Мъжко лятно бърне
Мъжкият, в сватбено оперение, има тъмнокафява глава с по една бяла ивица от двете страни, спускаща се назад към тила. Гърбът и надопашието са сиво-жълтеникави с кафяв оттенък. Гушата и гърдите са жълто-кафяви, с тъмнокафяви люсповидни петна и надлъжни ивици.
Страните на тялото, коремът и подопашието са бели, с вълновидни кафяви напречни линии. Огледалото е светлозелено, с метален блясък, оградено отпред и отзад с бели ивици. Надкрилията са пепеляво-сиви. В извънбрачно оперение приличат на женските, но крилното огледало е зелено, а надкрилията – сиви. Осите на маховите пера на мъжките са бели, а на женските - кафеникави. На дължина мъжките достигат около 40 сm, а на тегло - 350-480 gr.

Женско лятно бърне
Женските патици нямат добре изразен сезонен диморфизъм. Те са малко по-дребни – от 290 до 420 gr. Оперението им е сиво-кафяво, по-тъмно по гърба, с множество тъмни петна и препаски. Имат тъмна презочна ивица и светла вежда. Гушата и страните на тялото са кафяви, с жълтеникав оттенък. Коремът е бял с жълтеникаво-кафяви петна. Крилното огледало е тъмносиво или кафяво, понякога с едва забележим зеленикав метален блясък. Надкрилията са кафяви, а подкрилията - бели.
Младите птици приличат на женската, но долната страна на тялото им е напетнена. Мъжките са със зелено крилно огледало и сиви надкрилия.
Мъжките на лятното бърне се отличават от мъжките на зимното бърне по по-тясната бяла препаска през очите, сивите надкрилия и светлозеленото крилно огледало.
Женската се отличава от женската на зимното бърне по цвета на крилното огледало и ясно изразената светла вежда.

Местообитания
Типичните местообитания на лятното бърне през гнездовия период са блатисти ливади, наводнени полета, плитки сладководни блата, локви и малки езера с богата надводна растителност. По време на миграции се среща и в разливи на реки и изкуствени водоеми.

Хранене
Приема предимно животинска храна, като главен дял в менюто и имат различните видове мекотели. Лятното бърне се храни предимно с безгръбначни, мекотели и рачета. Растителната храна заема незначителен дял при храненето му.

Биология
Птицата гнезди единично или на малки групи около езерата и тихите води. Гнездото е на земята, скрито сред гъсти треви, тръстики или под храсти. Представлява сравнително дълбока ямичка, покрита със сухи треви, растителни остатъци, листа и пух. Гнездото си построява на сухо място под укритието на храст или висока трева. Снася от 7 до 12 мръсно бели до жълтеникаво кафяви яйца. Мъти 23 дни само женската. Малките се излюпват достатъчно развити за да могат да се придвижват и хранят самостоятелно.

Естествени неприятели
Най-големите неприятели на лятното бърне преди всичко са лисицата, дивата котка, чакалите, човекът.

Ловностопанско значение
В България гнездят не повече от 100-150 двойки летни бърнета, но видът има голямо ловностопанско значение, тъй като по време на прелетите е една от най-често срещаните патици у нас. Има стабилна численост в гнездовата популация независимо от ловната преса и разрушаването на местообитанията в зимовищата.
Птицата лети сравнително бързо и нависоко, а ловът на лятното бърне е интересен и крие много изненади.

Сроковете за ловуване
Както при повечето патици, времето за отстрел е от 1 октомври до 31 януари. Месото му е много вкусно.

-> Мнения и оценки (0)      ->Фото галерия          Сподели във Facebook