Вход Търсене

» Холандска качулата

Холандска / Полска качулата кокошка (Polish Chickens)

Произход: Холандия.

Предназначение
Декоративна качулата порода кокошка с годишна носливост 100 – 140 яйца с бяла черупка с тегло около 50 грама.

Общ вид
Средно едра стройна кокошка с голяма бяла качулка, изправена стийка и прилягащо оперение.

Живо тегло
При петлите – 2,3 – 2,5 кг. При кокошките - 1,8 - 2,2 кг.

Пръстен: За петлите 18 : за кокошките : 16

Белези на породата при петлите
Глава: Средно голяма, с високо черепна извивка,върху която е разположена богата качулка.
Качулка: Голямя, разгърната лъчеобразно назат и настрани, плътна, перата и са изправени и не пречат на зрението; страничните пера подпиращи бялата качулка са в основния тон, а отпред образуват контрастираща "папионка”.
Човка: Не много дълга, с изразени носни отвори.
Гребен: Липсва, тъй като има качулка.
Очи: Червени до кафяви:
Лице: Червено без оперение:
Околоушки: малки, за предпочитане бели.
Менгуши: Средно големи:
Шия: Средно дълга , изправена , с дълго наметало:
Труп: Приповдигнат, по- широк в раменете, стеснява се назат.
Гръб: Средно дълъг,с богато поясно наметало.
Опашка: Прибрана, с дълги красиво извити сърповидни пера и богато опашно наметало,разположена по- високо 45 градуса.
Гърди: Заоблени, добре развити.
Корем: Съразмерно развит.
Криле: Средно дълги, разположени сравнително високо.
Подбедра: С фина форма и прилягашо оперение:
Крака: Средно дълги, без оперение, цветът им е в съответствие с окраската на перата:
Оперение: Плътно прилягащо, без пухени възглавнички.

Белези на породата при кокошките
Те са с продълговато, правоъгълно по форма тяло, добре развит корем; гъстата топчеста качулка се състои от заоблени, а не от заострени перца:

Окраска
- Бяло оцветени: Чисто бели, без жълт отенък,човката и краката са светли:
- Гълъбово оцветени: С равномерен стоманен или гълъбов цвят, с по - тъмен кант и бяла качулка; човката и краката са гълъбово сиво до оловни:
- Черно оцветени: Чисто черен цвят със зеленикав отенък и бяла каяулка, човката и краката са черни до сиво сиви:
- Кукувича: Черен основен цвят с равномерно разположен, ясен, гъкъбовосив ивичест рисунак и бяла качулка; петелът е с по – светлъл от кокошката, човката и краката са бели до гълъбовосиви:
- Черно-бяло оцветвни: Зеленикаво блестящ черен цвят и чисто бели пера, разположени по възможност равомернопо цялото тяло; при петлите преобладава черният цвят; същото се наблюдава и при младите птициот двата пола, чийто цвят през втората година може да стане преобладаващо бял, качулката е бяла.
- Сиво-бяло оцветени: Сиво стоманен цвят и чисто бели пера, по възможност равномерно разположени, при петлите по- светли, краката и човката са бяли до сивосини, с бяла качулка:
- Червено и жълто оцветени: Червено или жълто оперение, при петлите с по тъмен гръб, с бяли до сивосини човка и крака, с бяла качулка.
- Бяла с чернакачулка: Бяло оперение по цялото тяло, като се допуска черен цвят по част от вратно-шийното наметало, с бели до сивосини крака и човка, с голяма чисто черна качулка.

Нежелателни белези
Малка, не симетрична качулка със засукани пера,обособяване на гребен и брада, различен цвят на перата по качулката и подпиращите в основата пера на "папионката”, несъръзмерно голяма "папионка” ( повече оп 1/2 от височината на качулката ).


Джуджеста холандска кокошка

Произход: Холандия и Германия.

Предназначение
Дребна, красива, подвижна качулата кокошкас годишна носливост около 80 яйца с бяла черупка,с минимално тегло 30 грама

Живо тегло: при петлите – 0,9 кг. При кокошките – 0,8 грама.

Пръстен: За петлите 13: за кокошките 11.


Информацията е предоставена от Клуб Птицевъд - гр. Перник

-> Мнения и оценки (0)      ->Фото галерия          Сподели във Facebook