Вход Търсене

» Йокохама

Йокохама (Yokohama)

Дългоопашата декоративна порода кокошки, съзадена в Германия през втората половина на XIX век чрез селекция на импортирани японски дългоопашати птици. Позната в два цвята: бял с червени рамене и бял.

Произход: Япония.

Преднаначение: здекоративна и борцова кокошка,чиято опашка е от много дълги сърповидни и богати покривни пера,средна годишна носливост 60 – 80 яйца с черупка в цвят на слонова кост с тегло от 40 грама.

Общ вид: средно едра,грациозна кокошка с тяло,приличащо по форми на тялото на фазан и примеси от борцови породи;дълга опашка с богато оперение. Средно висока стойка,изправена фигура.

Живо тегло: при петлите – 1,7 – 2,0 при кокошките -1,1 – 1,5 кг.

Пръстен: за петлите 18 за кокошките 16 ;

Белези на породата при петлите

Глава: средно голяма,издължена,плоска,не много широка.
Чпвка: средно дълга,леко извита,жълта.
Гребен: малък,ореховиден.
Очи: червени.
Лице: малко, допуска се лек мъх.
Околоушки: малки, фини, прилягащи, червени със заоблена форма.
Менгуши: малки,с фина структура,между тях се разкрива гола червена шия.
Шия: стройна,изпратена, с тънки и дълги пера по шийното наметало.
Труп: издължен, по-широк в раменете,назат се стеснява,леко повдигнат.
Гръб: дълъг не много широк.
Опашка: разположена хоризонтално,дълга; кормилните пера са широки и дълги,леко извити,сърповидните са тесни и дълги,а опашните покривни пера са разположени високо и имат заоблена форма.
Гърди: повдигнати, заоблени.
Корем: по-слабо развит ,покрит от дългото поясно наметало.
Криле: средно дълги,разположени високо.
Подбедра: срройни,фини,здрави.
Крака: средно високи,с фини кости,жълти покрити с люспици.
Оперение: с мека структура,дълго и прилягащо.

Белези на породата при кокошките
Те са издължени и стройни, с тясна и дълга опашка; горните и пера са по- дълги от останалите и по форма наподобяват саби; тесните и дъкги кормилни пера по опашката падат жърху нея и стоят леко увиснали.

Окраска
- Бяло оцветени: млечно бяла без примеси на други цветове.
- Червенокръсти: При петлите: главата,тялото и опашката са млечно бели,покривните пера по крилете са червеникавокафяви до кървавочервени; основният по гърдите е
червеникавокафяво с малки бели перлички.
При кокошките: основният цвят е млечнобелият,гърдите са розово – оранжави до червеникавокафяви, цветът от двете страни на тялото е по – светъл с рисунак по перата на малки кръгли или овални бели перли; розово – оранжевите до червеникавокафяви покривни пера на крилете имат удължен перленобал рисунак.
Нежелателни белези:
Късо тяло,високо разположена или слабо развита опа;ка,груби отклонения в окраската.

Джуджеста Йокохама

Произход: Германия.

Предназначение: декоративна кокошка със средно висока стойка,със жълтеникава черупка; минималното тегло на яйцата е 25 грама.

Живо тегло: при петлите – 0,7 кг. При кокошките – 0,6 кг.

Пръстен: за петлите 13 за кокошките 11.


Информацията е предоставена от Клуб Птицевъд - гр. Перник

-> Мнения и оценки (0)      ->Фото галерия          Сподели във Facebook