Вход Търсене

» Лещарка обикновена

Обикновена /лескова/ лещарка (Tetrastes bonasia)

Лещарката е птица от семейство Фазанови (Phasianidae). Среща се и в България.

Физически характеристики:
Дължина на тялото — 38-48 см
Размах на крилете — 56-60 см
Тегло — около 350-500 г

Полов диморфизъм — изразен, мъжкият е по-едър и ярко оцветен.

Разпространение
Среща се и в България. Предпочита ниските области на планините с гъсти дървета, много храсти, къпинаци и трънки. Предпочита иглолистните борови гори, но също така може да се срещне и в широколистните дъбови. Чувства се най-добре в слънчеви и влажни местности с течаща вода в близост, като например някой горски поток.

Начин на живот и хранене

Териториални птици. Мъжкият не допуска друг мъжки да навлиза в територията му. Пролет и есен могат да се чуят песните му, с които обявява територията си, за да предупреди другите мъжкари и за да привлече женски.

Храни се със семена, плодове и друга растителна храна, включително отровната беладона. Също така при възможност яде и насекоми и различни безгръбначни.

Размножаване

Размножителен период — започва април и тогава мъжките токуват. Качват се на някое по-високо място или клон и започват да издават звуци, подобни на тези на синигерите, удрят с криле и изпълняват типичните за вида ритуали.

Гнездо — Най-често на земята в близост до ствола на някое дърво, но понякога и на дърво в изоставено гнездо на друга сходна по размер птица.
Яйца — 8-14 броя, бели с леки петънца.

Мътене — започва след като е снесено и последното яйце и трае 21-25 дни, мъти само женската. Всеки ден женската на два пъти си взема дълга почивка, за да се нахрани и напои, и през това време покрива яйцата с мъртви листа и друга растителност.

Отглежда едно люпило годишно. Често и двамата родители се грижат за малките. Малките се излюпват покрити с пух и способни да се придвижват и хранят самостоятелно. В първите си часове се крият в перушината на женската, за да се стоплят. Отначало се хранят предимно с по-меки насекоми и безгръбначни, които търсят по растителността наоколо, но скоро започват да ги търсят и по земята.

Бързо се научават да се полузаравят с пръст и растителност. Отначало за разлика от възрастните птици ходят и тичат много бързо и леко. Подобно на другите представители на разред Кокошоподобни и малките лещарки се развиват изключително бързо и още на десетия ден след излюпването си вече опитват да подхвръкват, а на 14-ия вече летят добре. На 30-40 дневна възраст вече могат да бъдат напълно самостоятелни, но остават с майка си до края на третия месец нормално.

Брачният живот на лещарката е много спорен и вариращ според случая. Наблюдавани са както лещарки, живеещи на двойки, така и заинтересованост единствено във връзка с територията на мъжкия. Понякога мъжкият се държи в близост до мътещата женска и я защитава, но понякога е и напълно незаинтересован.

Допълнителни сведения

Много потайна птица, изключително трудна за наблюдение. В нашата страна е застрашен от изчезване вид. Основен неприятел на лещарките са дивата котка и ястребът кокошкар.

В класическата систематика е поставяна в род Bonasia, като Bonasia bonasia, но в момента за официално научно наименование на вида е прието Tetrastes bonasia.

Списък на подвидовете:
Вид Tetrastes bonasia — Лещарка
Подвид Tetrastes bonasia amurensis
Подвид Tetrastes bonasia bonasia
Подвид Tetrastes bonasia griseonotus
Подвид Tetrastes bonasia kolymensis
Подвид Tetrastes bonasia rhenanus
Подвид Tetrastes bonasia rupestris
Подвид Tetrastes bonasia schiebeli
Подвид Tetrastes bonasia sibiricus
Подвид Tetrastes bonasia styriacus
Подвид Tetrastes bonasia vicinitas
Подвид Tetrastes bonasia yamashinai

Източник: bg.wikipedia.org

-> Мнения и оценки (0)      ->Фото галерия          Сподели във Facebook