Вход Търсене

» Феникс

Феникс (Japanese Phoenix)

Стандарт

Произход: Япония

Предназначение
Да се запазят типичните белези на породата, с носливост 80 – 100 яйца с жълта черупка, с тегло от 45 грама.Общ вид: Лека декоративна кокошка с необикновено дълга опашка, която е главен отличителен белег, характерен за тази порода.

Жево тегло: при петлите – 2,0 – 2,3 кг, а при кокошките – 1,5 -1,8 кг.

Пръстен: за петлите 18, за кокошките 16.

Белези на породата при петлите
Глаава: Малка и тясна
Човка: Средно дълга, със светлорогов цвят до гълъбовосив.
Гребен: Прост, изправен, сравнително по – нисък.
Очи: Оранжево-червени.
Лице: Гладко, червено.
Околоушки: Средно големи, бели.
Менгуши: средно големи.
Шия: Средно дълга, стройна, с богато шийно наметало, достигащо чак до раменете.
Труп: Много изящен, изправен, леко наклонен назад.
Гръб: Дълъг, широк в раменете, стеснен при поясницата, преминава плавно в дълга ниско разположенаопашка, поясното наметало е от много дълги пера, които петлите влачат по земята.
Опашка: Необикновено дълга, плоска, с широки и дълги пера, които още през първата година достигат до 90 см. Но напълно израстват след смяната на перата през третата година.
Гърди: Изпъкнали, високо разположени.
Корем: Слабо развит, покрит от дългото поясно наметало.
Криле: Високо разположени, прилягащи плътно до тялото.
Подбедра: Средно дълги ,с прилягащо оперение.
Крака: Средно дълги, с фини кости, гълъбовосиви до маслиненозелени, с добре развити щпори.
Оперение: Дълги и тесни пера със здрава структура.

Белези на породата при кокошките
Те са по-дребни от петлите, с по-ниско разположен труп, с по-малък и изправен гребен и с по-малки менгуши; опашката е дълга, разположена почти хоризонтално, съставена от извити като саби кормилни пера и необикновено дълги перана поясното наметало, най-дългите от които покриват кормилните пера.
Недопустими белези: Груби отклонения от конструкцията и типа, къси пера на опашката, в шийното и поясното наметало, широки кормилни пера

Окраска
- Диво оцветени
- Златистошийки
- Оранжево оцветени: При петлите; главата е оранжева, шийното и поясното наметало са от оранжеви пера с черен околоосен рисунак, раменете и гърбът – тъмнооранжево – червени, маховите пера по краищата са черни, около свивката перата са белезникавожълти от външната си страна. Напречните ивиси по крилата и опашката са черни със зеленикав блясък; гърдите, подбедрата и коремът са черни. При кокошките; главата е оранжево-червена, шийното наметало е с мек оранжев цвят, като перата имат черен околоосен рисунак, поясното наметало е със светлокафяво оперение, леко напръскано с черно, като осите на перата са светли, гърдите са розаво-оранжеви, подбедрата и коремът сиви, а опашката черна.
- Сребристошийки
- Бяло оцветени
- Черно оцветени


Джуджест феникс

Произход: Германия
Предназначение
Да се запазят типичните белези на породата, с носливост 50 – 60 яйца с жълта черупка, с тегло от 25 грама.
Живо тегло: При петлите - 0.8 кг, а при кокошките – 0,7 кг.
Пръстен: При петлите 13, при кокошките 11.


ОЩЕ ЗА ПОРОДАТА

Феникса е една от многото породи кокошки, които са резултат от Европейското селективно развъждане на onagadori – дълго опашати кокошки отглеждани в Япония от хиляди години.

За разлика от повечето породи кокошки, които сменят перата си всяка година- Феникса прави това на всеки 2 години. Характерни за Феникса са дългите, широки и твърди пера, като в чести случай достигат 40-50см. Фениксите не са капризни за отглеждане.

Изискват малко повече протеин, когато перата на опашките им нарастват. Външния вид ни подсказва за генетично- родствена връзка със семейство фазанови. Фениксите обичат да се разхождат гордо на свобода и е подходящо отглеждането им във ферми подходящи за това.

Породата е приета в Америка през 1974 г. – златен и сребърен цвят, като малко по- късно са включени и друг тип оцветяване.
Hugo du Roi, първият президент на Националната асоциация за птици в Германската утвърждава породата и там. Той съхранява и спомага за развитието Й.

-> Мнения и оценки (0)      ->Фото галерия          Сподели във Facebook