Вход Търсене

» Фиш

Фиш /Свирачка/ (Anas penelope)

Наричан е още „Фишовец“ или „Свирачка“, и е сравнително дребна птица от семейство Патицови, разред Гъскоподобни.

Разпространение
Видът е повсеместно разпространен в северните части на Европа и Азия. Зимува от Атлантическото крайбрежие в Западна Европа до Средиземноморието, Западното и Северното Черноморско крайбрежие, Каспийско море, Мала Азия, Персийския залив, Индия, Индокитай, Югоизточен Китай и Япония. У нас се среща по време на миграции и зимуване около разнообразни водоеми в цялата страна до около 700 m н.в. Най-висока е числеността на популацията му около Бургаските езера, но се среща и около р. Дунав и езерата Шабла и Дуранкулак.

Описание
По размери видът е по-дребен от зеленоглавката. При вида има добре изразен полов, сезонен и възрастов диморфизъм. Тежи между 0,5 и 1 kg, дължина на тялото 44–50 cm, размах на крилете 82 cm. Лети бързо и леко, като излита почти вертикално. Гмурка се рядко. Шумна птица. Мъжката издава характерно свистене: "фиу", от което носи и името си. Изразен полов диморфизъм. Мъжките патици се отличават със сиви хълбоци и гръб, и черни и искрящо бели шарки по крилата, видими по време на полет, а също и в състояние на покой. Те имат също така розови гърди, бели коремчета и червеникаво-кафяви глави със жълтеникава ивица, прилична на венец. Женските патици са светло кафяви и оперението им прилича в голяма степен на това на женската зеленоглава патица (Anas platyrhynchos).

Описание на мъжките
Мъжките в брачно оперение са с кафеникава глава, със златистожълто чело и теме. Гърбът и слабините са сиви с тъмни напречни вълновидни ивици. Предната част на шията е с винен оттенък. Гърдите, коремът и надопашието са бели, а подопашието и надопашието отстрани - черни.
Крилното огледало е зелено, с метален блясък, оградено отпред и отзад с черни ивици. Надкрилията са бели. В извънбрачно оперение приличат на женските, но главата и шията са по-гъсто напетнени, а надкрилията са бели.

Описание на женските
Женските птици са малко по-дребни от мъжките. Те нямат добре изразен сезонен диморфизъм. Главата им е кафява, изпъстрена с тъмни петънца и щрихи. Останалата част от оперението е сиво-кафява с множество тъмни и светли петна. Гърдите и коремът са бели. Крилното огледало е тъмнокафяво. Надкрилията са светли, изпъстрени с кафяви петънца.
Младите птици приличат на женските, но мъжките са със зелено крилно огледало.

Местообитания
Любимите местообитания на фиша през зимата са сладководните водоеми, гъсто обрасли с крайбрежна растителност. Широко разпространена в Европа (включително България) и Азия. Придържа се към гористи местности изпъстрени с езера и големи реки. Патиците мигрират през зимата на юг, далеч от периметъра на областта, в която се размножават. Във Великобритания и Ирландия фишът е често срещан зимен посетител, за разлика от САЩ, където зимува по-рядко, обикновено по крайбрежието на Атлантическия и Тихия Океан.

Хранене
Птицата се храни преди всичко с растителна храна. Приема храна от смесен произход, животинска и растителна. Извън размножителния период е изключително общителна птица и често формира големи ята.

Биология
Фишът гнезди поединично или на малки групи в плитки сладководни езера, блата и лагуни с единични дървета или редки гори наоколо. Гнездото е във вид на плитка ямичка на сухо място върху земята, близо до водата, добре скрито в храсти или гъста тревна растителност. През април-май снася 7-11 бели до кремаво-жълти яйца. Мъти 24-25 дни. Майката с малките бързо напуска гнездата и ги повежда из водоема. Гнездото представлява малка ямка покрита с малко растителност и пух. Мъти само женската, а мъжката птица през това време се държи в близост.

Ловностопанско значение
Според ловните статистики и таксации, числеността на вида е стабилна, независимо от антропогенната преса и пресушаването на влажните зони. Установено е, че у нас в отделни години зимуват до хиляди птици.
Птиците летят бързо, което прави техният лов динамичен и интересен.

Сроковете за ловуване
Ловен обект на територията на България. Съгласно биологията на вида птицата се отстрелва в периода от 1 октомври до 31 януари. Месото на фиша е вкусно. Когато лети, издава характерен звук, от който е получил наименованието свирачка.

-> Мнения и оценки (0)      ->Фото галерия          Сподели във Facebook