Вход Търсене

» Поен

Поен лебед (Cygnus cygnus)

Той е едър представител на семейство Патицови, разред Гъскоподобни. Прилича на Малкия лебед, но е по-едър. За разликата от Немия лебед, държи шията си изправена и е малко по-дребен. Тежи между 5 и 12 кг. Дължина на тялото 150 см, размах на крилете около 200 см. Няма изразен полов диморфизъм. Оперението му е чисто бяло. В основата клюна е жълт, подобно на Малкия лебед, но при Пойния лебед жълтото петно достига до средата му. Плува добре, но не се гмурка, докато търси храна потапя само главата си. Издава висок и ясен тръбен звук.

Разпространение
Широко разпространен е в Азия и Европа (включително и България), в редки случаи достига и Северна Америка. Прелетна птица. Обитава крайбрежните участъци на езера, язовири и големи реки, като понякога можем да го срещнем и в близост до соленоводни басейни.

Начин на живот и хранене
Живее по двойки, извън разможителния период на ята. Храни се с водна и наземна растителност. Понякога яде и животинска храна, дребни рибки които търси на дълбочина до метър, метър и половина. Малките се хранят само с жива храна, дребни безгръбначни, ракообразни, насекоми и мекотели.

Размножаване
Полова зрелост настъпва на 2–3 годишна възраст. Моногамна птица, двойките са постоянни. Гнезди на земята или върху купчина суха тръстика, в близост до вода, често пъти на обрасли с водна растителност островчета. Гнездото е голямо, построено от сухи клонки, мъх, тръстика. Снася 3–7 бели или сиво-жълтеникави яйца. Мъти само женската в продължение на 35–40 дни, мъжкият през това време се държи в близост до гнездото и го защитава. Малките се излюпват втората половина на юли, достатъчно развити за да могат да се придвижват и хранят самостоятелно. Двамата родители се грижат заедно за малките.

Допълнителни сведения
В България е защитен вид. За разлика от немия лебед, който държи главата си, извита като буквата S и не издава звуци , пойният лебед държи главата си изправена и издава двусрични крясъци. У нас е предимно зимен гост. В естествени условия гнезди в тайгата и отчасти в тундрата, но преди е гнездил и в района на Черно море.
Пойният лебед обикновено не гнезди на затворено, но ако има възможно да се крие в храсти и треви и да не бъде обезпокояван, понякога се размножава в изкуствени водоеми.
В природата като настъпи размножителния преиод, двойката започва да си прави гнездо от стара блатна растителност, високо около 1 метър и с диаметър до 3 м. В него женската снася 4 до 7 бели или сивкаво-жълти яйца и ги мъти 34-40 дни, след което за малките се грижат и двамата родители.
Яйцата могат да се излюпват и от гъска, кято след това се грижи за малките.
Младите са сиво-кафяви отгоре, по – бледи по слабините и почти бели по корема. Едва на третата година главата им става бяла, а сивкаворозовите плавателни ципи и краката почерняват.
През зимата не изисква специално отопляемо помещение, но е добре да има навес.

-> Мнения и оценки (0)      ->Фото галерия          Сподели във Facebook