Вход Търсене

» Белошипа ветрушка

Белошипа ветрушка (Falco naumanni)

Физически характеристики

Белошипата ветрушка е вид много близък с керкенеза (който е наричан и черношипа ветрушка), но е по-дребен. Mъжкият е с ръждивосиви криле без петна по тях. Женските и младите птици имат светли нокти, докато на керкенеза винаги са черни. Размаха на крилете му достига 65 см.

Разпространение

Прелетен вид, гнезди в южните части на Европа, северна Африка и централна Азия и зимува на юг от Сахара. Предпочита топли, добре огряни от слънцето открити площи обрасли с трева, храсти и не много дървета.

Начин на живот и хранене

Храни се предимно с едри скакалци, но лови също така дребни гущери и змии. Когато ловува понякога застава неподвижно във въздуха трептейки с криле, което ѝ позволява да оглежда и следи района достатъчно време, за да се покажат скрилите се за момент или останали неподвижни по друга причина жертви и обикновено не се отдалечава много от колонията си.

Размножаване

Гнезди на колонии, които остават задружни често пъти в продължение на много години. Предпочита да гнезди в дупки, пукнатини и скали, на различни типове терен, скалист, горист или нерядко в градовете и села, където има подходящи сгради. Мъти най-често през май-юни. Снася 4-5 яйца с дължина около 35 мм, а самото мътене трае около 28 дни. Малките напускат гнездото след 26-28 дни.

Допълнителни сведения

На територията на България е много рядък вид и е защитен от закона.

Източник: bg.wikipedia.org

-> Мнения и оценки (0)      ->Изпратете снимки на:          Сподели във Facebook