Вход Търсене

» Суматра

Суматра (Sumatra Chicken)

Суматра е порода кокошки родом от остров Суматра, влизащ в състава на Индонезия, който със своята площ от 473 000 км2 е шестият по големина остров в света.

Тази порода кокошки първоначално са били внесени от Суматра през 1847 г. в САЩ и Европа, за целите на бой с петли, и породата е била от т.нар. борцови породи, но днес предимно е отглеждана за излагане на изложби.

През 1883 г. черната Суматра за първи път е въведена в американския стандарт за съвършенство на Американската птицевъдна асоциация.

Днес Суматра са предимно декоративна порода кокошки, отглеждани заради атрактивния си вид и оперение. Най-често те са черни или тъмно-сиви със зелен отблясък по цялото тяло и опашка. По-късно обаче породата е допълнена и с екземпляри в син, червен и бял цвят на оперението.

Мъжките обикновено тежат между 1,8 и 2,5 кг, а женските между 1,5 и 2 килограма.

Кокошките снасят около 100 бели яйца на година.

Мъжките и женските нямат съществени гребени, но мъжките имат добре изразени брадавичести разклонения разположени от двете страни на главата или т.нар. менгуши (околоушки).

През годините кокошките Суматра са запазили своята добра способност за летене, за разлика от повечето други съвременни породи.

Мъжките все още са доста агресивни и често се борят за надмощие, но за разлика от повечето борцови породи, те обикновено не се бият до смърт.

Уникална характеристика на породата Суматра е, че мъжките имат здрави, масивни и остри разклонения по краката (шпори), които понякога са толкова дълги, колкото и самите пръсти на краката. Опашките на петлите са особено характерни за породата с множество дълги дъговидни пера падащи надолу.


Стандарт

Произход: Малайският архипелаг, Индонезия.

Предназначение: Декоративна и борцова порода с издължени опашни пера, с носливост около 130 яйца с бяла или жълтеникава черупка с тегло 50 грама

Общ вид: Средно голяма кокошка с фазаноподобни белази, тип борцова, средно висока стойка, хоризонтално положение на тялото, с типична дълга и богата опашка; нежна глава. Изглежда много елегантна, което се подчертава от чернич цвят и зеленикав блчсък.

Живо тегло: При петлите 2 – 2,5 кг; при кокошките 1,8 – 2,2 кг:

Пръстен: При петлите 18; при кокошките 16;

Белези на породата при петлите:
Глава: Малка, издължена, с широко чело, силно развити надочни дъги.
Човка: Къса, дебела, черна.
Гребен: Граховиден с нежен мъх.
Очи: Тъмночервени до кафяви, желателно е да са по – тъмни.
Лице: Червено с лек мъх.
Околоушки: Недоразвити, тънки, тъмночервени или черни.
Менгуши: Съвсем къси или закръглени, тъмен цвят, образуват "юздичка”.
Шия: Средно дълга с богато оперениие, изправена, с широко и не много дълго наметало.
Тяло: Издължено, едро, овална форма, раменете изпъкват.
Гръб: Сравнително дълъг, с широко и гъсто наметало.
Опашка: Много богато оперение, много дълга, със сърповидно саблени пера (извиват се чак във втората си половина), хоризонтално разположена, опашката не се влачи по земята, въпреки дължината си.
Гърди: Високо разположени.
Корем: Хлътнал.
Криле: Къси, високо поставени, изпъкват над линията на гърба.
Подбедра: Средно дълги, много силно изпъкнали.
Крака: Средно дълги, тъмнен маслинен жвят до зелено – черен, с жълти ходила, понякога са с двоен шип.
Оперение: Богато, прилягащо, без пухени възглавнички.

Белези на на породата при кокошките: Подобни на тези при петела с изключение на белезите, повлияни от пола, гребенът и очите са по –тъмни, опашката е тясна, по възможност дълга, хоризонтално разположена и с богато оперение.

Окраска:
Черна: Наситен черен цвят със зеленикав блясък.
Яребична : Както при Легхорна.
Гълъбовосива: Равномерно разпределен гълъбовосив цвят по цялото тяло, при петлите вратно – кръстното наметало, по – тъмно до черно.
Нежелателни Белези:Всички прилики с породите Феникс или Йокохама, опашка, влачеща се по земята; заплетени пера по наметалата и опашката, много бедно оперение, прекалено висока стойка, пера без блясък.


Стандарта е предоставен от Клуб Птицевъд - гр. Перник

-> Мнения и оценки (1)      ->Фото галерия          Сподели във Facebook