Вход Търсене

» Обикновено конопарче

Обикновено конопарче (Carduelis cannabina)

То е птица от семейство Чинкови, среща се повсеместно и в България.

Дължина на тялото: 12–14 см.

Мъжките са с червени чело и гърди и сива глава. Гърбът е кафеникав без петна при мъжките и слабо напетнен при женските. Женските са почти целите сиви. Клюнът е тъмносив.

Конопарчето предимно се храни със семена. Той зиме слиза попаркове и поляни за търси храна.

Често се отглежда по домовете. От тази птица често люпят хибриди смесвайки я с други видове птици, често я смесват канарчета.

Те се размножават през Април-Май месец женската мъти от 4-6 яйца и между гъсти храсти.

Още за конопарчето

То е широко разпространено. Челото и темето на възрастния мъжки са карминеночервени със светло кантче на перцата. Тилът, шията отгоре, страните на главата и на шията са оцветени в сиво с кафеникав оттенък. Гърбът, плешките, покривните крилни пера и кръстът са светлокафяви с тъмнокафяви тесни кантчета. Гушата и гърдите са карминеночервени със светли крайчета на перцата, подопашните перца са бели, а човката и краката-кафяви. В оперението на женската липсва червеният цвят, гърбът не е тъй ярък, а коремната страна е тъмнокафявосива с надлъжни по-тъмни изпъстряния. Младите птици по цвета на оперението си приличат на женските.

Любими места за гнездене на конопарчетата са обработваемите земи с ограждения от храсталаци, малките горички и пасища, проредените гори и покрайнините на млади иглолистни насаждения, ливадите, планинските поляни и крайречните долини.

Гнездото си прави по храстите или по долните клони на дърветата на неголяма височина от земята. С построяването на гнездото се занимава само женската. Конопарчетата долитат от зимовищата си през март, а в по-северните райони-в началото на април.

През лятото женската снася на два пъти, а ако загине едното люпило-и три пъти. Люпилото е от 3 до 7 яйца. Мъти само женскатав продължение на 11-13 дни. Малките остават в гнездото около две седмици. Линеенето започва в края на юли или през август и трае до септември. Конопарчетата се хранят със семената на плевели, а също и с конопени, просени, репицови и други семена. В храната на малките има и насекоми. Конопарчетата са полезни птици.

Песента им е мелодична, състои се от последователни подсвирквания, трели и чуруликане. Донякъде прилича на трелите на чучулигата, възпроизвеждани много по-бързо. Подсвиркванията приличат на синигерови. Към пленничество конопарчетата привикват бързо и доставят голямо удоволствие на стопаните си със своето пеене.

В домашни условия се хранят със зърнена смеска, в която трябва да има не по-малко от 50% репица или рапица. Останалите 50% са обикновените за смеската семена-ленено, канарено, просено, конопено и др.

-> Мнения и оценки (0)      ->Фото галерия          Сподели във Facebook