Вход Търсене

» Райски

Райски ангъч (Tadorna variegata)

Разпространени са главно в Нова Зеландия.

Физически характеристики
Дължината на тялото му е 63–71 см.
Размаха на крилете 125 см.
Тежи между 1,4 и 1,7 кг.
Продължителност на живота 23 г.

Начин на живот и хранене
Обитават тревисти брегове на реки , езера, устия и закътани заливи. Срещат се в изобилие и по- пасищата. Живеят по двойки , хранят се с трева , семена , насекоми , дъждовни червеи , водни растения , мекотели и ракообразни. Двойките остават за цял живот и са строго територялни.

Размножаване
Гнездят на различни места , хралупи, скални процепи, в корените на дървета, дупки в земята и др. Женската снася от 5 до 15 бели яйца и ги мъти 30 – 35 дни , а мъжкия пази гнездото.

Отглеждане в плен
Подходящи за отглеждане и лесно се развъжда. Издръжливи са на студ, стига да им се подсигури постоянно течаща вода или изолиран заслон. Обичат просторни волиери с достъп до пасище и достатъчно водно пространство. Не са придерчиви към храната , зърно , смески , гранули , зеленина , червеи , охлюви и насекоми влизат в менюто им. Размножават се на чифтове, като задължително трябва да бъдат в самостоятелна волиера през този период. Полова зрялост достигат на две годишна възраст. Гнездят на земята в хралупа с тунел на входа. Женската снася през април, между 5 и 15 яйца и ги мъти 30 - 35 дни. Мъжкия пази гнездото и помага при отглеждането на малките. Патетата започват да летят на около 60 дневна възраст.

-> Мнения и оценки (0)      ->Фото галерия          Сподели във Facebook