Вход Търсене

» Родайланд

Родайланд (Rhode Island)

Създаден е в щата Родайланд(САЩ) чрез кръстосване на птици от породите Кохинхин, Малайски червени борци и Кафяв легхорн. Той е една от най-разпространените породи за производство на яйца с кафяв цвят на черупката. Породата непрекъснато се усъвършенствува, вследствие на което значително са подобрени продуктивните и качества.

Тялото на птиците е дълбоко, широко и с правоъгълна форма. Гърбът е широк, дълъг и прав. Гребенът е прост(листовиден) и сравнително малък. Околоушките са червени. Оперението е плътно прилепнало към тялото и с бакъреночервен цвят. Краката са средно високи. Гръдната кост е права, дълга и добре замускулена.

Живата маса на възрастните кокошки е 2,5 - 2,8, а на петлите - 3,0 - 4,0кг. Месото е висококачествено. Средната носливост е над 200 яйца, но са известни специализирани линии и хибриди с много висока носливост. Средната маса на яйцата е 55 - 63г. Ярките пронасят на възраст 170 - 180 дни.

Птиците имат спокоен темперамент и добра приспособеност към полуинтензивни и интензивни условия на отглеждане. Породата е разпространена във всички страни на света.

Още за породата

Една от най-разпространените породи за производство на яйца с кафяв цвят на черупката е Червеният родайланд. Създаден е в щата Родайланд (САЩ) чрез кръстосване на птици от породите Кохинхина, Кафяв легхорн и малайски червени борци. Тази порода кокошки непрекъснато се усъвършенства, поради което сега е една от най-разпространените за производство на яйца с кафяв цвят на черупката. От нея са създадени специализирани линии за производство на аутосексингови хибридни носачки, снасящи яйца с кафяв цвят на черупката. Оперението е плътно, прилепало към тялото и с бакъреночервен цвят.

Родайландът е типичен представител на общоползвателните породи. Средната жива маса на носачките е 2,5-2,8 кг, а на петлите - 3-4 кг. Месото на младите и възрастните птици е с добро качество. Средната носливост на кокошките е над 200 яйца, като при някои специализирани линии и хибриди надхвърля 250 яйца. Средната маса на яйцата е 55-63 г, а средната възраст на пронасяне - 170-180 дни.

Основен недостатък на тази порода е бавното оперяване на пилетата, поради което може да се различават по пол едва на 8-10-седмична възраст. Макар и рядко, при кокошките се проявява инстинктът за мътене. За производство на едно яйце се изразходва над 220 г, а при някои специализирани линии и хибриди и под 200 г концентриран фураж.
Птиците от породата Родайланд имат спокоен темперамент и се приспособяват добре към полуинтензивни и интензивни условия на отглеждане на кокошки. Разпространени са във всички райони на света.
Като мутантна форма от червения родайланд е създадена породата Бял родайланд. Кокошките от тази порода се използват за родителска (майчина) форма при производството на аутосексингови стокови хибриди, снасящи яйца с кафяв цвят на черупката.

У нас чрез възпроизводително кръстосване на местната старозагорска кокошка с петли от породата Червен родайланд е създадена старозагорската червена кокошка. Птиците от тази порода са малко по-дребни, с по-къси крака и по-светло оперение от червения родайланд. Средната жива маса на кокошките е 2,3-2,5 кг, а на петлите - 3-3,8 кг.

-> Мнения и оценки (0)      ->Фото галерия          Сподели във Facebook