Вход Търсене

» Бракел

Бракел (Braekel or Brakel Chicken)

Произход: Белгия.

Описание
Скорозряла, добра носачка, с високи месодайни качества;носливост 150 – 180 яйца с бяла черупка, минимално тегло е 55грама. Едра и добре развита носачка с изразителен цвят на оперението и средно висока стойка,с леко повдигната опашка,богато оперениеи жив темперамент.

Тегло
На петлите 2,2 – 2,6 кг. на кокошките 1,9 – 2,3 кг.

Пръстен: на петлите 18, на кокошките 16.

Белези на породата при петлите
Глава: сравнително едра, леко сплескана отстрани.
Човка: дебела,сива на върха с рогов цвят.
Гребен: прост,средно голям, с по-груба структура, с 5-6 широки зъбци, следва линията на тила. Очи: тъмно кафяви почти черни,клепачите често са червеникави.
Лице: червено с лек мъх.
Околоушки: средно големи,синкавобели.
Менгуши: сравнително големи.
Шия: средно дълга,с плътно наметало от пера.
Труп: правоъгълен по форма,широк и дълбок.
Гръб: широк в раменете,леко снишава назад,с по-голяма поясница.
Опашка: силно развита, разположена под ъгъл от 36 градуса, със здрави и широки сърповидни пера.
Гърди: широки,дълбоки и месести.
Корем: широк и добре развит.
Криле: прибрани,дълги,краищата са скрити под наметалото на поясницата.
Подбедра: дебели,месести,слабо изпъкнали.
Крака: средно високи,с дребни кости,кафеникаво сиви с бели нокти.
Оперение: плътно прилягащо,без пухени възглавнички,пухен пояс,с мека структура.

Белези на породата при кокошките
Трупът е разположен почти хоризонтално,с добре развит корем и широка опашка,гребенът се накланя в задната си част настрани,околоушките са по сини,отколкото при петлите;основата на гребена, както и долната част на лицето са синкави.

Окраска: - ивичесто-сребристи,при петлите; главата и шийното наметало са чисто бели. Перата са без рисунък,като всяко от тях е черно в основата си; гърбът е бял, поясното наметало също; долмата част на перата има петнист рисунък; кормилните пера са черни,коремът и тялото отстрани са сребристи с широки черни ивици; ивичният рисунък започва от горната част на гърдите с една черна ивица,рисунъка се очертава все по-ясно към задната част на тялото; оперението на крилете е черно със зеленикав блясък, маховите пера отвън са с черни ивици, а от вътрешната страна са черни; големите сърповидни пера имат ивици по края, желателно е малките сърповидни пера да са изцяло на ивици;не се има за недостатък изцяло черна опашка или рисунък по големите сърповидни пера.

При кокошките главата и шията са сребристо бели; когато рисунъка достига високо на гърдите,перата са по-слабо напръскани,допуска се напръскване на перата от долната страна на шията; останалите пера по трупа са на черно-бели ивици; рисунъкът по покривните пера на крилете край опашката и по нея, както и на покривните пера трябва да бъде силно изразен; ивичестият рисунък по горните кормилни пера постепенно изчезва към долната част на перото,

Недопустими недостатъци
Гръб със силно жълтеещ отенък на оперението,точков рисунък по гърдите на петлите и кокошките неясен или сив рисунък по перата;твърде силно изразен рисунък при младите кокошки,бели гърди,подковообразен рисунък. - ивичесто-златисти: основен цвят е златисто - кафявият,рисунъкът е както при ивичесто –сребристите. Светложълта окраска,точковиден рисунък по гърдите на петела и кокошките,неясен или сив рисунък,силно изразен рисунък особено при младите кокошки; подково образен рисунък.


Информацията е предоставена от Клуб Птицевъд - гр. Перник

-> Мнения и оценки (0)      ->Фото галерия          Сподели във Facebook