Вход Търсене

» Старозагорска червена

Старозагорска червена (Starozagorska red chicken)

Старозагорска червена кокошка е общоползвателна порода, създадена през втората половина на XX век. Птиците са жизнени, кротки, сравнително скорозрели (пронасят на около 5-5 ½ месечна възраст), имат много добра носливост (поставени при добри условия на хранене и отглеждане кокошките имат средна носливост над 220 яйца), инстинктът за мътене не е проявен. Изключително подходящи за свободно, дворно отглеждане.

Породата е създадена в началото на втората половина на XX век, чрез сложно възпроизводително кръстосване на местни червени кокошки от Старозагорския регион с петли от породата червен Родайланд. Целта е била създаване на високопродуктивни птици с високо живо тегло и носливост при условията на екстензивно и полуинтензивно птицевъдство за задоволяване на частния сектор. Призната е за порода през 1970 година. Както при Черна шуменска кокошка, така и при тази порода след промените през 1989 година започва нейния упадък и постепенното й изместване от съвременните хибриди и различни безпородни птици в частния сектор, което се дължи не на лошите й продуктивни качества, а на липсата на интерес и знания на фермерите. Днес породата е застрашена от изчезване, като единственото стадо се отглежда в Хибридния център по птицевъдство- Стара Загора към Института по птицевъдство, гр. Костинброд. През 2010 година се отглеждат между 250-400 разплодни птици от породата, голяма част от тях се намират в Хибридния център по птицевъдство- Стара Загора, а друга малка част в любители птицевъди. През началото на 2010 година е създадена Българската асоциация на развъдчиците на кокошеви и водоплаващи (Bulgarian association of poultry breeders), като основна нейна цел е популяризиране, запазване и усъвършенстване на Черна шуменска кокошка и Червена старозагорска кокошка. Благодарение на усилията на нейните членове, интересът към породата от страна на любителите-птицевъди нараства.

Стандарт:
- тегло петел: 3,0-3,5 кг
- тегло кокошка: 2,3-2,5 кг
- средна носливост: 200
- минимално тегло на разплодно яйце: 55
- цвят на яйчната черупка: кафяв

Цвят на оперението: бакърено червен с черна опашка

Размер пръстени: 22/20

Тялото е широко, умерено дълбоко, здраво, с правоъгълна форма, хоризонтално поставено, със средно висока позиция. Гърбът е дълъг, прав, широк, хоризонтален или леко наклонен назад към опашката. Поясът е широк, средно дълъг, добре оперен, с рязък преход към опашката. Опашката е умерено широка, средно дълга, полуотворена, стояща под ъгъл около 45° спрямо линията на гърба, с добре извити, средно големи, сърповидни пера. Коремът е добре развит, пълен, мек. Раменете са широки и заоблени, частично покрити от шийното оперение. Крилата са средно дълги, плътно прибрани към тялото, успоредни на гръбната линия. Гърдите са широки, сравнително дълбоки, заоблени, държани сравнително високо. Главата е средно голяма, заоблена. Лицето е червено, неоперено, гладко. Гребенът е прост, листовиден, средно голям, прав с неголям флаг недопиращ шията. Околоушките са червени, сравнително малки и продълговати. Менгушите са средно големи, продълговати. Очите са с оранжево-червен цвят. Клюнът е средно голям, здрав, силен, леко извит със жълт цвят, допуска се леко кафеникаво-сиво потъмняване на върха и основата. Шията е средно дълга, добре оперена с лека, елегантна извивка. Бедрата са средно дълги, добре оперени, видни, добре замускулени. Краката са средно дълги, силни, неоперени с жълт цвят, като се допускат кафяво-жълти люспи на предната им повърхност, пръстите са четири. Оперението е плътно, гладко, добре прилепнало към тялото без пухест вид.

При женската тялото е компактно, дълбоко и широко. Гърбът е дълъг и широк, хоризонтален. Гребенът е малък и прав, допуска се леко клюмване в задната част. Опашката е средно голяма, сравнително широка, стояща под малък ъгъл над хоризонталата. Коремът е много добре развит, широк. Клюнът е жълт с леко потъмняване на върха на клюна.

Тежки грешки: дребно, късо, грубо тяло; много ниска или висока позиция; силно изправно държане на тялото; много груби или фини кости; малка или много голяма, високо носена опашка; много груба, голяма глава; преразвит, деформиран гребен; бяло в околоушките; различен цвят на очите; пухест вид на оперението; неравномерен, много светъл или тъмен цвят на оперението; наличие на бели пера; червени пера в опашката; черни пера на гърдите.

Съставил: д-р Христо Луканов

-> Мнения и оценки (1)      ->Фото галерия          Сподели във Facebook