Вход Търсене

» Червеногуша

Червеногуша гъска (Red-breasted Goose - Branta ruficollis)

Известна е още и като: Червеношия гъска, Казарка, Кавказка патка. Тя е от Разред Гъскови (Anseriformes), Семейство Патици (Anatidae).

Червеногушата гъска (Branta ruficollis) е рядък изключително красив с цветното си оперение вид средно голяма птица от семейство Патицови (Anatidae), разред Гъскоподобни (Anseriformes). Тежи между 1,0 и 1,5 кг. Дължина на тялото 55 см, размах на крилете около 122 см. Няма изразен полов диморфизъм.

Разпространение
Палеарктичен вид, който гнезди в тундрата и лесотундрата на полуостровите Ямал, Гидан и Таймир в Русия. Зимува по черноморското крайбрежие на Украйна, Румъния и България. Към 2005 г. оценката на световната популация е около 38 500 птици.

Разпространение и численост в България
Преминаващ и зимуващ около езерата Шабла и Дуранкулак, а понякога в Сребърна и Бургаските езера. Спорадично зимува в язовири от вътрешността на страната и поречието на р. Дунав. До края на 60-те години на XX в. е имало единични птици и малки ята по 20–30 индивида.

Местообитания
Kрайбрежни лагуни, сладководни езера, морска акватория в крайбрежната зона, зимни посеви от зърненo-пшенични култури и др.

Биология
Образува малки разредени колонии около гнезда на грабливи птици. Гнездовият успех варира в различните години. Храни се с треви (Gramineae и Cyperaceae), а в зимовищата – с листа на посеви от зимна пшеница, царевични и пшеничени зърна, със смесена храна, но най-често предимно растителна храна.

Размножаване
Моногамна птица. Гнезди на земята на малки колонии от 4-5 гнезда. Снася 4-6 яйца, които мъти само женската. Малките се излюпват достатъчно развити за да могат да се придвижват и хранят самостоятелно. Годишно отглежда едно люпило


Видът и местообитанията му са защитени по ЗБР. Прилага се Национален план за опазване на вида. Основните места за нощуване са защитени и за тях се изпълняват Планове за управление. Определени са ключовите места за хранене, част от тях са закупени от природозащитни организации. От 11 години се провежда мониторинг в езерата Шабла и Дуранкулак, както и акции за контрол на лова. Има добра осведоменост на населението; изграден е Природозащитен център в Дуранкулак.

-> Мнения и оценки (0)      ->Фото галерия          Сподели във Facebook