Вход Търсене

» Гугутка

Гугутка (Streptopelia decaocto)

Тя е постоянна птица от семейство Гълъбови, разпространена по много места, включително и в България. Един от най-големите колонизатори на птичия свят. В Европа е описана за първи път в България през 1838 г. в покрайнините на Пловдив от Имре Фривалдски.

Общи сведения
Малка птица със сиво оперение, като гърбът е по-тъмен. На крилата има синьосиви петна. Върховете на опашните пера са бели. Под тила минава тънка дъга от черни пера. Краката са къси и червени. Очите и човката са черни. Няма полов диморфизъм. Може да лети със скорост до поне 60 км/ч.
 Дължина: 31-34 см.
 Тегло: 170-240 г.
 Размах на крилете: 48-56 см.

Разпространение
Отначало е била разпространена само в страните с топъл климат от Югоизточна Европа до Япония. През 20 век обаче тя се заселва в останалата част от Европа, като достига Унгария през 1932, Германия през 1943, Холандия през 1947, Дания през 1950, Белгия и Норвегия през 1952 и Великобритания през 1960. Гнезди и на Скандинавския полуостров северно от Северната полярна окръжност. Случайно достига Бахамите през 70-те години на 20 век и през 1982 г. е вече пристигнала във Флорида.
Забелязани са големи колонии в Южна и Централна Алабама, но в САЩ най-голяма е числеността на вида във Флорида. В Европа е слабо застъпена на Пиренейския полуостров, като на континента има 4-15 млн. гнездещи двойки. В Дания те са около 500 000.
Гнезди и зимува по паркове, градини и селскостопански дворове.

Подвидове
- S. d. decaocto: Европа, Мала Азия, Туркестан и Северен Китай, Южна и Североизточна Африка, Израел, Ирак, Иран, Индия, Шри Ланка и Западен Китай.
- S. d. xanthocyclus: Мианма и Източен Китай.

Начин на живот и хранене
Предимно растителнояден вид. През зимата може да се образуват големи ята там, където има хранителни запаси от зърно, например по силози и дворове. Обича царевица и пшеница, както и хранителни отпадъци. Храни се и с насекоми.
Разпознава се по характерната песен: “гу-гу-гу, гу-гу-гу”.
Общителен вид, който не се страхува да живее край хора.

Размножаване
Моногамни птици. Гнезди по дървета, високи храсти и човешки постройки, като прави рехави гнезда от клонки. Понякога гнезди на необичайни места като светофари. Гнездото се намира от 2-20 метра над земята.
Размножителният период обхваща месеците от февруари до октомври. Отглежда от 1 до 6 поколения годишно, като двамата родители мътят по 2 яйца средно по 13-14 дни. Яйцата са бели и имат дължина 31 мм. Малките напускат гнездото на 16-18-ия ден.

Допълнителни сведения
Смята се, че е изходен вид или един от видовете използвани при създаването на домашната гугутка, с която се кръстосва успешно и в естествени условия.

Източник: Wikipedia.org

-> Мнения и оценки (0)      ->Фото галерия          Сподели във Facebook