Вход Търсене

» Холандска гащата

Холандска гащата кокошка

Произход: Европа.

Предназначение: Декоративна гащата кокошка, която снася 100 -120 яйца с бяла или жълтеникава черупка, с тегло 30 грама.

Общ вид: Не много висока стийка, която оптически се снижава от богатото оперение на краката; силно, широко и късо тяло, приятно заоблени форми, характерно за тази порода е изправената стойка и богато пъстро оперение. Отглеждат се и брадати разновидности.

Живо тегло: При петлите 0,8 кг, при кокошките 0,7 кг.

Пръстен: При петлите 16: При кокошките 15:

Белези на породата при петлите
Глава: Средно голяма.
Човка: Дебела, с рогов до сив цвят.
Гребен: Средно голям, прост, изправен, с пет зъбци
Очи: Оранжево – червени, при черните птици – тъмни.
Лице: Живо, червено.
Брада: Закрива лицето и е в основния цвят.
Околоушки: Малки, кръгли, фини, цветът е без значение.
Менгуши: Малки, кръгли, червени, нежни; при брадатите са закрити от перата на брадата.
Шия: Дебела, изправена, добре извита назад, с богата оперение.
Тяло: Широко, дълбоко, късо.
Гръб: Широк, къс, с добре заоблени рамене, плавна горна линия по форма е лирообразна.
Опашка: Дебела, широка, доста висока и ветрилообразна, с богото оперение; кормилните пера са широки, но сърповидните пера са по – широки, дълги и с формата на сабя.
Гърди: Добре заоблени, малко високо разположени.
Корем: Развит, широк, доста дълбок.
Криле: Дълги свободно спуснати надолу.
Подбедра: Средно високи, с богати "гащи”
Крака: Пепелявосиви, с гъсто оперение, разположени и по средните пръсти.
Оперение: Богато, прилягащо към тялото.

Белези на на породата при кокошките
Както при петлите, но са по - издължени в задната част на тялото; гребенът е малък, изправен, опашката е дебела, по – дълга и разперена, коремът е закръглен и широк.

Нежелателни белези: Груби отклонения от типа (например висока стойка, слабо тяло, опашка като при борцовите породи, слабо оперение по краката.

Окраска

Трицветна: При петлите: Основният цвят е тъмножълт, а не Червеникавокафяв или кафяв; без светъл околоосен рисунък; всяко перо завършва с кръгло черно петно, в чийто край има бчла перла; при по старите птици бялата перла е по – голяма и черното петно не е кръгло, а с форма на полумесец; шийното и поясното наметало са златисти, не червени или почернели ( по – възрастните птици трябва да имат в наметалата си малък, чисто бял рисунък); от вътрешната страна маховите пера са черни, а от външната – тъмножълти с бял перлен рисунък, допускат се по три махови чисто бели пера във всяко крило; раменете и покритието на крилете са златисточервени, средните и малките махови пера са с изразени черни петна и бели перли, така че образуват черно – бели напречни ивици; опашката е черна с бели перли по върховете на перата, гащите са по често черни, отколкото бели. Младите птици имат перлен рисунък който не е ясно изразен, белия цвят при тях също не е ясно изявен.
При кокошките: Както при петлите, само че шията и покритието на крилете са по – светли; по – възрастните екземпляри изглеждат по светли.
Нежелателни белези: Светъл, неясен и мръсен основен цвят, силно напръскване, преобладаващ бял цвят, повече от три бели махови пера в едно от крилете. Бели пера по опашката, липсващи черно – бели ивици в покритието на крилете при по – старите птици, прекалено големи черни петна в рисунъка.

- Порцеланова трицветна: При петлите: Основният цвят е сметановожълт, перлен рисунък, както при трицветните, само че вместо черен цвят има гълъбов.
Нежелателни белези: Кафяво покритие на крилете, прекалено светъл основен цвят, пепеливосиви перли, повече от три бели махови пера на едното крило.

- Гълъбова: Равномерно разположен сивогълъбов цвят по цялото тяло, опашката е в основният цвят, петелът е по – тъмен от кокошката.
Нежелателни белези: Неравномерно разположено оцветяване, сребристи ивици в наметалата.

- Гълъбово–перлена: Основният цвят е сребристо гълъбов с бели перли.
Нежелателни белези: Прекалено тъмен цвят, груби перли,п повече от три бели махови пера в едното крило и бели пера в опашката.

- Черна перлена: Основният цвят е силно черен със зелен блясък и правилни бели перли, младите птици са предимно черни.
Нежелателни белези; Матов цвят без блясък, повече от три бели махови пера в едното крило и бели пера в опашката.

- Черна: Наситен черен цвят, със зеленикав блясък без други отенъци.
Нежелателни белези: Червеникав цвят в наметалата, прекалено светли махови пера, цвят без блясък.

- Бяла: Чисто бял цвят без оттенък, краката може да бъдат светли.
Нежелателни белези: Силно пожълтели наметала.
Ивичеста: Покривните пера са грубо черни с млечногълъбови ивици, които са по – светли при петлите. При кокошките черните ивици са два пъти по – широки от млечногълъбовите.
Нвжелателни белези: Кафеникав основен цвят, бели пера в опашката.

- Златистошиеста: Както при немските породи.

- Сребристошиеста:Основният цвят е тъмносребрист.

- Жълта: Равномерно разположен наситеножълт цвят по цялото тяло.
Нежелателни белези: Неравномерен цвят,червеникав оттенък, черен цвят в опашката.

- Светла: Сребристобял цвят, шийното наметало е с изразен черен околоосен рисумък, маховите пера са черни отвътрешната страна, а отвън бели. Гащите а бели с черен околоосен рисунък, опашката е чисто черна, покритието на опашката при кокошката е с бял кант.
Нежелателни белези: Неясен рисунък по шийното наметало, светла опашка много сиви и черни пера в наметалата.

- Жълти перлени: Светло жълт, охрен цвят, койти е по светъл птколкото при трицветните, вместо черен цвят оперението е с бял цвят; белите перли са върху бели петна; опашните пера са бели (мръсно бели), както и сърповидните пера при петела и покритието на опашката при кокошката и петела; наблюдават се по – малки черни петна в кормилните пера при петела; гащите са светли, както и опашката, шийното и поясното наметало са златистооранжеви със сиво – бял околоосен рисунък.

Нежелателни белези: Грубо и неравномерно разположение на перлите, синкав перлен рисунък, недостатъчно бял рисунък в шийното и почсното наметало. Липса на рисунък по гърдите, прекалено светъл или червен основен цвят.

- Черен със сребрист кант: При петлите: Сребристобяла глава, черен околоосен рисунък, повърхността между гърдите и шията е покрита с чисто черено оперение с лек околоосен кант, рисунъкът е с по – широк кант при по старите птици; покритието на крилете и гърба е сребристобяла, огледалните пера на крилете са черни със зеленикав блясък; човката е светла или с тъмнорогов цвят, краката са в телесен цвят с леко сив оттенък и бели ходила. При кокошките: Главата и шийното наметало са сребристобели с черен околоосен рисунък, пространството от гърдите до шята е покрито с черни пера с тънки сребристи ивици; останалото оперение по тялота е черно, краката са сивобели с бели ходила, при по –старите птици цветът е по – светъл, допускат се кафеникави очи, човката е със светъл или тъмнорогов цвят.
Нежелателни белези: Бели огледални пера при петела, неизразен рисунък, светла ос на перата по гърдите на кокошката.


Информацията е предоставена от Клуб Птицевъд - гр. Перник

-> Мнения и оценки (0)      ->Изпратете снимки на:          Сподели във Facebook