Вход Търсене

» Сокол Орко

Сокол Орко (Falco subbuteo)

Дължина на тялото: 33 см. PK: 87 см.

Има възрастов диморфизъм. При възрастните оперението отгоре е с добре забележими раздвоени бакенбарди (пред и зад очите), главата отстрани и гърлото са белезникави, гърдите и коремът - светлоръждиви, с широки черни стрелковидни петна, а подопашието - яркочервено при мъжкия или охристо при женската.

При младите окраската е по-светла, с белезникави ръбове на перата. Отличава се, макар и трудно, от женската вечерна ветрушка, по окраската, по-дългите крила и по-късата опашка, която отгоре е без препаски.

Издаващи звуци: звънливо ”кик •кик-кик".

Обитава предпланински и планински гори в близост до открити пространства, залесителни пояси. Мигрира поединично и на ята.

-> Мнения и оценки (0)      ->Изпратете снимки на:          Сподели във Facebook