Вход Търсене

» Мраморна

Мраморна патица (Marmaronetta angustirostris)

Тя е представител на семейство Патицови, разред Гъскоподобни, със средни размери. Дължина на тялото 39–42 cm. Няма силно изразен полов диморфизъм.

Разпространение
Разпространена в Южна Европа, Африка и югозападните части на Азия. Ареалът ѝ е силно разпокъсан. В Европа гнезди единствено на Пиренейския полуостров, в Испания. Среща се много рядко и в България. Типична прелетна птица, европейската популация понякога зимува на юг от Сахара. Обитава езера и реки.

Допълнителни сведения
На територията на България, защитен вид включен в Червената книга.

-> Мнения и оценки (0)      ->Фото галерия          Сподели във Facebook