Вход Търсене

» Хралупар

Гълъб хралупар (Columba oenas)

Той е птица от семейство Гълъбови срещаща се и на територията на България. По оперение и размери е подобен на скалния гълъб, но в по-тъмни тонове и със слабо изразени напречни ивици на крилете.

Разпространение, начин на живот и хранене
В недалечното минало гълъбът хралупар е бил сравнителни широко разпространен, но изсичането на горите и унищожаването на естествения му биотоп предизвикват значително намаляване на популацията, до степен да се превърне в застрашен от изчезване вид. Традиционно е бил широко разпространен в почти всички видове гори на Европа, Азия и северна Африка.

В районите с по-студен умерено-континентален климат е прелетен вид и се среща само лятото в периода на гнездене, в южния край на умерения пояс и в субтропичния пояс води предимно уседнал начин на живот или по-рядко е зимуващ вид. За примери могат да се посочат южните части на Италия и Гърция, където се среща само извън размножителния период, въпреки, че повечето изследователи считат, че това се дължи на високата степен на обезлесеност и липсата на подходящи места за гнездене. Основната причина за намаляването на числеността му се счита липсата на подходящи хралупи, с които живота му е тясно свързан.

Когато отгледа едно люпило в дадена хралупа, гълъба хралупар я оставя силно замърсена и негодна за повторна употреба, което налага наличието на втора, за да може да отгледа второ люпило през същата година.
От друга страна нощем предпочита да спи в дупки и хралупи, и извън размножителния период, поради липсата на такива дори са намирани спящи гълъби в дупките на зайци подземници.

В райони където проблемът с гнезденето и спането е отпаднал, благодарение на изкуствени къщички или защитени райони в горите, гълъбът хралупар сравнително бързо може да възстанови своята численост, защото хранителната му ниша е доста подобна на тази на скалния гълъб и обикновено не страда от липса на храна. Храната му в дивата природа се състои от зърна, семена, кълнове и плодчета, но в близост до хора се храни с тестени отпадъци и други.

Размножаване
Моногамни птици. Гнездото се намира в хралупа с достатъчни размери да побере птицата, но не е нужно да е прекалено голяма. Застила я с тънки клонки, слама, сухи листа и оформя сравнително плитко гнездо напомнящо това на скалния гълъб. Мъжкия мъти обикновено от 10 часа сутринта до 15 часа след обед, а женската през останалото време. Женската снася две бели яйца неразличими от яйцата на скалния гълъб.

Малките също много си приличат, но тези на гълъба хралупар са винаги оцветени монотонно в тъмно сиво. Излюпват се слепи и покрити с рядък жълт пух, който опада постепенно в процеса на поникването на перата и обикновено изчезва напълно в момента на излизане от гнездото. Малките прекарват първите 8 дни топлени непрекъснато от родителите си и са хранени с така нареченото гълъбово мляко-кашица от смлени и размекнати зърна и гушен секрет.

Допълнителни сведения
На територията на България е рядък и защитен от закона вид. Затова нека спрем унищожаването на природата, за да могат да оцелеят тези и други животински видове!

Видът е повсеместно разпространен в Европа и в част от Азия. У нас също се среща в гористите райони с наличие на стари дървета с хралупи. Гълъбът хралупар е разпространен в цялата страна. В минало се е срещал много често, но поради влошаване на условията гнездене, числеността му е намаляла. Обитава преди всичко стари широколистни гори, в които има хралупи. Извън гнездовия период живее на малки ята. Зимува на юг, където отлита на големи ята късно през есента. В някои райони, главно в Южна България, той остава през цялата година.

По оперението си прилича на скалния гълъб, но черните ивици на крилата му са разкъсани и по-неясно очертани, няма бяло петно на кръста и клюнът му е червен в основата и жълтеникав на върха. Мъжкият достига на дължина 33-35 cm. Женската е по-дребна.

Гнездото си прави в готови дупки по дърветата. Често се настанява в дупките на черния кълвач.

Птицата се храни се със семената на културни и диви растения.

Женската снася 2 яйца, които родителите мътят в продължение на 17-18 дни. Гнезди 2 пъти в годината.

У нас е защитен. Включен е в Червената книга на България с категорията „застрашен вид”.

-> Мнения и оценки (0)      ->Фото галерия          Сподели във Facebook