Вход Търсене

Какво да направим, ако намерим бедстваща птица?

Ако попаднете на птица или животно от ЗАЩИТЕН ВИД, включен в Закона за биологичното разнообразие трябва да се свържете със съответната Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), на територията, на която се намирате.

За посредник може да използвате телефон 112.

Експерти от РИОСВ преценяват състоянието на животното. В случай, че може да оцелее без намеса, то се оставя на място, в противен се насочва за лечение и отглеждане към спасителен център.

За съвет или помощ можете да се обръщате и към:

Спасителен център за диви животни на “Зелени Балкани”, гр. Стара Загора:

За контакт: 042 607741, 0886 570 053, 0885 228 486, 0896 662 726

е-mail: wrbc@greenbalkans.org

Фондация Гея Челония (при намиране на костенурки)

0886913916 Иво Иванчев

 Дата / ОценкаИМЕ / Мнение, препоръка
23.04.2018 г.
  ickata / Христо Янев 
Нищо общо . Нито от РИОСВ реагираха нито успях да се свържа с центъра в Стара Загора.
Други новини