Вход Търсене

1 април – Международен ден на птиците

Днес всеки 10-ти вид е застрашен от окончателно изчезване.

Международният ден на птиците се празнува по целия свят от 1906 г. Чества се по силата на Конвенцията за защита на редките птици, приета на 19 март 1902 г. в Париж и влязла в сила от 6 декември 1906 г.

Това е една от първите природозащитни дати в международния календар от глобални събития, чрез която хората заявяват своята загриженост за опазването и съхранението на дивата природа на планетата.

В защитените видове, според конвенцията, спадат освен полезните в селското стопанство птици, така и всички видове от рода на ястребовите, много от които вече са изчезнали, а други са записани в Червената книга на застрашените видове.

Ролята на птиците за здравето на екосистемите, за нормалните процеси в тях, а оттам – и за благоприятната жизнена среда на човека е огромна. Вече няколко десетилетия птиците са в основата на един от най-бурно развиващите се модерни клонове на туристическата индустрия – бърдуочинга, или познавателния орнитологичен туризъм.

Някои държави са по-напред по отношение грижата за птиците. Например във Великобритания схемата за Мониторинг на обикновени видове птици (така понякога се наричат по-често срещащите се птици) е сред петте критерия, с които се измерва качеството на живот.

Друг добре познат пример, за това колко полезни могат да бъдат насекомоядните птици, идва от Италия. Всяка година огромни ята от мигриращи скорци (същите онези които изяждат гроздето и черешите), преминават през Рим.

Големият брой птици предполага и голям брой екскременти, които попадат по покривите на сградите, по чадърите на уличните заведения, колите и по самите минувачи. Никой от недоволните жители, обаче, не е предполагал, че същите тези птици ще се окажат спасителите на реколтите в цяла Италия, когато огромни облаци от Марокански скакалци нападат полуострова.

Милиони скорци дни наред посрещат северноафриканските нашественици, като изяждат повечето от тях. Това е ярко доказателство колко важна е ролята на всеки един вид в природата.

Защо България е важна точка на световната карта по отношение на птиците?

България е една от страните в Европа с най-голямо птиче разнообразие. 70% от всички видове птици в Европа могат да се видят и у нас – 409 вида. 14 от тях са световно застрашени. От 38 вида грабливи птици, които населяват Европа, 36 се срещат у нас.

Над българското Черноморско крайбрежие минава вторият по значимост миграционен път в Европа – Виа Понтика, през който ежегодно прелитат милиони птици на път към Африка и обратно.

На нашето Черноморие се намира защитената местност „Пода“, край Бургас, която е мястото с най-много птици на квадратен километър – 269 вида на 1 кв. км.

Световно застрашени видове у нас са царският орел, египетският лешояд, червеногушата гъска и други видове.
Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) отбелязва събитието с различни кампании за да популяризира опазването на околната среда и на дивите птици и по този начин отстоява правото на всеки на чиста и здравословна среда за живот.

Освен мониторинг на обикновените видове птици, Дружеството организира редица инициативи с гражданско участие: за зимно подхранване на птиците, за поставяне на къщички за птици през пролетта и на поилки с чиста вода през лятото, за посрещане на завръщащите се от Африка прелетни птици – бял щъркел, селска лястовица, бързолет, кукувица и пчелояд.

Източник: presstv.bg

 ИНФОРМАЦИЯ

Няма добавени мнения!

Други новини