Вход Търсене

Профил в каталога на ПРОВИМИ - България

Публичен профил
Име: ПРОВИМИ - България
Град: обл. София - град, гр. София
Адрес: ул. Клокотница 2А
Лице за контакт:
Телефони: 024284200
E-mail:

Дейност

ПРОВИМИ - БЪЛГАРИЯ е българо-холандска група специализирана в производството на биоконцентрати и пълноценни комбинирани фуражи за всички видове и категории животни.

Всички предприятия на ПРОВИМИ - БЪЛГАРИЯ са лицензирани като производители на комбинирани фуражи към Националната Служба по Зърното и Фуражите към МЗГ. Заводите са оборудвани със съвременна техника за производство на комби нирани фуражи. Технологичният процес е автоматизиран и компютъризиран.

На основата на комбиниран фураж ПРОВИМИ е пазарен лидер в България.

ПРОВИМИ-БЪЛГАРИЯ произвежда и предлага:

* Биоконцентрати, фуражни добавки, специализирани храни и млекозамесители;
* Пълноценни комбинирани фуражи с Провими биоконцентрати;
* Предлага системи за хранене и осигурява безплатни консултации п о всички въпроси свързани с храненето и отглеждането на животните;
* Разработва и оптимизира рецепти за биоконцентрати и пълноценни комбинирани фуражи за всички видове и категории животни;
* Разработва рецепти за комбинирани фуражи по заявка на клиента;

ПРОВИМИ - БЪЛГАРИЯ внедри системи за управление на качеството във всички свои предприятия по изискванията на ISO 9001-2000 и НАССР.