Вход Търсене

Клуб Птицевъд - гр. Перник

Аватар
Град: гр. Перник
Адрес: кв. "Тева", бл.48
Лице за контакт: Серги Сергиев
Телефон: 0897 910 972
E-mail:
Сайт: Вижте »

         Сподели във Facebook

Последни новини

Фото галерииКратка информация и цели

"Клуб ПТИЦЕВЪД" е сдружение обединяващо любителите на птици и др. дребни животни. Клубът е създаден от учредителите на база приетия от Общото събрание Устав, и функционира съгласно правото и законите на Република България, като дружество с нестопанска цел с предмет на дейност: подпомагане и популяризиране отглеждането и селекцията на птици и др. дребни животни, следвайки поставените цели.

Учредители

Серги Сергиев - 0897 910 972

Доктор на клуба:
д-р Владислав Мирчев - 0888 650 684


Устав

Основни цели:
1. Да насърчи развъждането, подбора и селекцията на породисти птици и др. дребни животни.
2. Да организира и провежда разяснителни и обучителни семинари, конференции, работни срещи, курсове за разясняване на стандарта и добрите практики в отглеждането на породите, повишаване на квалификацията и подготовката на своите членове.
3. Да организира, финансира, подпомага и провежда регионални и национални шампионати, изложби и сбирки с промотираща цел на различни видове птици.
4. Да издава периодично вътрешен бюлетин, съдържащ информация за живота на Клуба.
5. Да създава и укрепва международните връзки, поддържа кореспонденцията и осъществява сътрудничеството с други клубовете от другите страни.
6. Да гарантира спазване на Стандарта на породите сред селекционерите.
7. Да следи за новостите в световен мащаб, относно: развитието на породаите, промените в стандарта, новите практики по отглеждане на птици, борбата със заболяванията, употребата на нови медикаменти, храни и добавки, и др., като своевременно информира своите членове и съобразно своите възможности улеснява достъпът до тях.
8. Да организира посещения, обучителни срещи и взема участия на международни специализирани изложби на птици и др. дребни животни.
9. Да подпомага и осигурява логистично, периодичното внасяне на качествени разплодни двойки в страната.
10. Да осигури и поддържа членуването на "Клуб ПТИЦЕВЪД" в европейски и международни специализирани клубове, сдружения и структури свързани с отглеждането и селекцията на породисти птици и др. дребни животни.
11. Да помага на своите членове в осигуряването им на храни, медикаменти, инвентар и др. необходими за отглеждането на птици суровини и материали, като ги договаря на преференциални цени директно от доставчиците.
12. Да популяризира, развива отглеждането на птиците сред животновъдите
13. Да обезпечава подготовката и участието им в представителни международни шампионати и изложби, с цел представянето на отглежданите в България птици.
14. Да създава и осигурява знания и условия в практиката за по-добрата подготовка на птиците участващи на изложби.
15. Да спомага за с ъздаването на атмосфера на приятелство и задружност сред своите членове, за обогатяване на нравствените и морални качества, и добрите отношения между птицевъдите.
16. Да създава предпоставки за събуждане на интерес сред нови кръгове от населението към птицевъдството, отглеждането и селекцията на породите.
17. Да насочи своите усилия към привличане и насърчаване на подрастващите деца и младежи към птицевъдството и по-специално отглеждането на декоративните породи , като им осигури необходимите допълнителни условия и привилегии.
18. Да издава просветни и рекламни статии, и други материали за отглеждането и развъждането на родословни птици и др. дребни животни.
19. Да излъчва сред своите членове и съдейства за подготовката и квалификацията на специализирани съдии оценители на породисти птици.


Членски внос

Встъпителен - 15 лв и 5 лв. месечен

Членове

1. Ясен Атанасов - 0878 760 896
2. Калин Костов - 0898 389 464
3. Стефан Гълъбов 0895 886143
4. Борислав Лисичков - 0898 747 293
5. Ангел Киров - 0894 718 589
6. д-р Николай Лозев - 0899 325 235
7. Бисер Иванов - 0887 567 139
8. Сашко Димчев - 0898 452 210
9. Николай Савов - 0896 137 546
10. Цветан Пенчев – 0898703344
11. Божидар Петров – 0898602248
12. Юлиян Алексов - 0888-625-892
13. Светослав Пейчев – 0890492823
14. Мариян Тосев